Nyhetsartikkel

04 mai 2017

Konsulentrapport om muligheter ved automatisert strømstyring

Informasjon om strømforbruk i sanntid og automatiserte smarthusløsninger kan gi redusert strømforbruk og begrense effekttopper, viser en undersøkelse VaasaETT har utført på oppdrag fra NVE.

– De smarte målerne som skal installeres hos alle strømkunder innen 1. januar 2019, legger forholdene til rette for et tettere samspill mellom strømkundene og kraftmarkedet. Med smarte målere kan kunden få sanntidsinformasjon om sitt strømforbruk, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Rapporten «Assessing the Potential of Home Automation in Norway» viser at tilbakemelding om strømforbruk i sanntid kan bidra til å redusere strømforbruket. Automatisk styring kan bidra til ytterligere reduksjon, og samtidig redusere maksimalt effektuttak. En av forutsetningene er at strømkundene får nødvendig oppfølging.

– At kunden tilpasser strømforbruket sitt til nettleietariffer som stimulerer til bedre bruk av nettet, kan bidra til å redusere behovet for nye nettinvesteringer. Det betyr at den totale nettleien på sikt kan bli lavere, understreker Flataker.

Konsulentselskapet VaasaETT bygger sine konklusjoner på studier av flere europeiske pilotprosjekter. For å kunne si noe om den faktiske effekten i norske husholdninger, må det gjennomføres storskala pilotprosjekter i Norge. Enova har i samarbeid med NVE igangsatt syv slike pilotprosjekter ulike steder i landet. Pilotene skal involvere til sammen 25 000 husholdningskunder over en periode på seks år. De første resultatene ventes å foreligge i 2018.

Last ned NVE-rapport 2017-34 “Assessing the Potential of Home Automation in Norway”

Kommentarer

kommentarer