Nyhetsartikkel

03 mai 2017

Kontrollorgan frikjenner nye strømmålere

Justervesenet er klare i sin sak: De nye, smarte strømmålerne er til å stole på, skriver Romerikes Blad.

Enkelte husstander på Romerike hevder de har fått høyere strømregning etter at nye strømmålere ble installert. Men lørdag 29. april hadde lokalavisen Romerikes Blad en stor artikkel som frikjenner de nye målerne. Det er det statlige kontrollorganet Justervesenet som kommer med dommen.

Faksimile: Romerikes Blad 29. april 2017

– Ifølge testingen Justervesenet og andre kontrollorgan har gjennomført av de nye digitale strømmålerne, tyder alt på at de måler presist, sier senioringeniør Bjørn Fjeldstad i Justervesenet til avisen.

Hans kollega i Justervesenet, senioringeniør Kristian Ellingsberg, legger til at dersom noen har fått høyere strømregning etter å ha byttet måler, skyldes det nok at den gamle målte lavere strømforbruk enn hva som faktisk var reelt.

I tillegg kan forglemmelse være en årsak til at strømregningen går noe opp etter at den nye måleren er installert, påpeker informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

– Dersom du ikke har lest av den gamle måleren på en stund, kan det være at du får en avregning på første faktura som er høyere eller lavere enn det du er vant med. Over tid vil dette normalisere seg, sier han.

Grundig kontroll

Les mer om smarte strømmålere

Gå til nymåler.no

Kravene til de nye strømmålerne er fastsatt gjennom et felles europeisk regelverk, og de er gjenstand for grundige tester.

– De nye digitale strømmålerne som allerede er installert, eller som skal installeres, er underlagt et kontrollregime. Det betyr at alle er kontrollert av et teknisk kontrollorgan (TKO), sier Fjeldstad i Justervesenet til Romerikes Blad.

Blant annet testes målernes nøyaktighet og hvor robuste de er mot ytre forstyrrelser. Målerne blir i første omgang testet av et uavhengig laboratorium eller produsenten selv. Deretter sjekkes de av et kontrollorgan utnevnt av myndighetene – som i Norge er Justervesenet – før de skal ut på markedet.

Fjeldstad understreker at selv om sluttkontrollen av målerne er stikkprøvebasert, er målerne underlagt et system som minimaliserer sannsynligheten for at den ikke overholder kravene.

– Vi gjennomfører såkalte markedstilsyn hvor vi besøker alle som leverer strømmålere og tester partier fra hver leverandør. En strømmåler kan ha en feilmargin på 3,5 prosent. Testingen viser at de nye målerne ligger langt under dette, sier han til avisen.

Hvilke krav stilles til de nye strømmålerne?

  • Målerne skal tilfredsstille kravene i forskrift om krav til elektrisitetsmålere.
  • Kravene følger EUs måleinstrumentdirektiv. Det innebærer at målerne skal være samsvarsvurderte, som igjen betyr at målertypen har hatt en teknisk gjennomgang og at de ferdige målerne er testet i henhold til kravene i dette direktivet.
  • Et teknisk kontrollorgan (TKO) er utnevnt av myndighetene i de respektive landene til å utføre såkalte samsvarsvurderinger. Det er totalt rundt 50 tekniske kontrollorgan i hele EU/EØS-området, og Justervesenet innehar denne oppgaven i Norge.

Kilde: Justervesenet

Kommentarer

kommentarer