Nyhetsartikkel

28 april 2017

Lyden av fornøyde eiere

Styreleder Harald Espedal takket så mye for tilliten da han enstemmig ble gjenvalgt som styreleder i Lyses bedriftsforsamling i dag.

– Vi er så godt fornøyd med Harald Espedal at vi ikke hadde noen andre navn vi diskuterte, sa ordføreren i Sandnes, Stanley Wirak. Han representerte valgkomiteen i Christine Sagen Helgøs fravær.

På den årlige bedriftsforsamlingen i dag ble også styrets forslag til utbytte vedtatt: Dermed er det klart at 480 millioner kroner vil utbetales til eierkommunene i 2017. Harald Espedal gikk gjennom de viktigste utviklingstrekkene gjennom fjorårets strategi og refererte til et år med den beste kontantstrømmen konsernet noen gang har hatt.
– Lyse skal være i stand til å ta tunge økonomiske løft, ha en solid stabilitet og sørge for et jevnt utbytte til eierne.

Konsernsjefen om fremtidige bølger
I sin gjennomgang om hva som vil prege konsernet fremover, startet konsernsjef Eimund Nygaard med å vise til et bilde fra filmen «the perfect storm» med bilde av en båt som kjemper seg fram i skyhøye bølger.

 – Digitalisering og det grønne skiftet blir de to største bølgene Lyse skal kjempe med i fremtiden, og det er vi veldig klare for, sa Nygaard. Både fremtidens kraftmarked med bygging og planlegging av utenlandske strømkabler ble omtalt, Alitbox som den viktigste utfordreren på fibermarked og pågående prosjekt på elnett.
Bedriftsforsamlingen fikk i konserndirektør Eirik Børve Monsens redegjørelse for den finansielle situasjonen i konsernet, en grundig forståelse for hvor godt Lyse nå er posisjonert, ikke minst med visshet om de nylige grønne obligasjonene. – Lyse kan for tiden vise til god cashflow, en stor skatteyter, en god betaler av renter og ha oppnådd et solid utbytte.

Som en fjellklatrer
Fra salen kom det blant annet spørsmål som gikk på hva som utgjør de største truslene for å sikre fortsatt resultatforbedring, både når det gjelder kraft, tele og gass – hvorpå svarene ble tydelig gjennomgått av styreleder og konsernsjef. Fra salen kom det også en sammenlikning av Lyse som en fjellklatrer, som stadig sikter mot nye fjelltopper, men som alltid sikrer under. Oppsummert var lyden av dagens møte i bedriftsforsamlingen en god melodi.

Kommentarer

kommentarer