Nyhetsartikkel

28 april 2017

Dong halverer driftsresultatet i første kvartal

Den danske energikæmpe spejler toplinjen fra sidste års første kvartal, men alligevel må man gå ind i 2017 med lavere resultat. Topchef Henrik Poulsen kalder resultatet «en god start på året.»

Dong Energy lander 1,6 mia. kr. på bundlinjen i årets første tre måneder. I samme periode sidste år blev resultatet 5,4 mia. kr.

Det fremgår af kvartalsregnskabet, som netop er presentert.

Driftsindtjeningen (EBITDA) udgjorde 3,3 mia. kr.
Underliggende driftsindtjening faldt med 19% på grund af højere indtægter fra Wind Power partnerskaber i 1. kvartal 2016. Partnerskabsindtægter forventes senere i 2017, og de forventes at overstige niveauet i 2016.
Indtjeningen fra idriftsatte havvindparker steg med 21%.
Dong blev tildelt tre havvindprojekter i Tyskland.
Frasalg af Oil & Gas er i fortsat fremdrift.

  • Driftsindtjeningen (EBITDA) fra de fortsættende aktiviteter udgjorde 3,3 mia. kr. mod 7,1 mia. kr. i 1. kvartal 2016. Faldet, der var i overensstemmelse med forventningerne, skyldtes at 1. kvartal 2016 var positivt påvirket af engangsbeløb fra genforhandlinger af gaskøbskontrakter samt at vi i 3. kvartal 2016 frasolgte vores gasdistributionsnet til Energinet.dk. Disse effekter af ikke-tilbagevendende karakter udgjorde tilsammen 3,0 mia. kr. i 1. kvartal 2016.
  • Den underliggende driftsindtjening faldt som følge af et stærkt 1. kvartal 2016 i Wind Power, der inkluderede en avance på 0,6 mia. kr. ved salg af 50% af Burbo Bank Extension og høj aktivitet i forbindelse med opførelse af de tyske parker Gode Wind 1 & 2. I 2017 forventes indtægter fra partnerskaber i Wind Power at komme senere på året i forbindelse med det forventede frasalg af 50% af Walney Extension og opførelsen af bl.a. Race Bank.
  • Afkast af investeret kapital (justeret ROCE, seneste 12 måneder) udgjorde 17% mod 15% ved udgangen af 1. kvartal 2016
  • Bruttoinvesteringerne udgjorde 2,5 mia. kr., hvoraf ca. 80% er gået til den fortsatte udbygning af havvind
  • Nettogælden steg med 3,1 mia. kr. siden årsskiftet og udgjorde 6,5 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2017

Bundlinjen kommer af en næsten enslydende omsætning på 17 mia. kr., mens driftsresultatet (EBITDA) bliver halveret fra 7,6 mia. til 3,8 mia. kr.

Tallene i de to perioder kan dog være vanskelige at sammenligne, fordi olieforretningen dengang endnu ikke endeligt var sat til salg og aktiverne dermed ikke klassificeret som ophørende. Ydermere har Dong siden gennemført et salg af sit gasdistributionsnet, som i dag har den danske stat som ultimativ ejer.Dong-topchef Henrik Poulsen kalder resultatet for «en god start på året

«»En stærk driftsindtjening i 1. kvartal 2017 giver os en god start på 2017,» udtaler han i regnskabets beretning.Dong fastholder forventningen til resultatet til hele året.

Det svagere driftsresultat skyldes blandt andet et ekstraordinært godt resultat i Markets-divisionen i samme periode sidste år. Her kunne Dong sætte 2,8 mia. kr. i bogen på grund af vellykkede forhandlinger af gaskontrakter.

Samtidig har Dong som en del af beslutningen om at sætte sin olie- og gasforretning til salg valgt at udelade resultatet fra divisionen i kvartalsrapportens hovedtabel i ledelsesberetning. Lægger man resultatet af den ophørende forretning til bundlinjen, så er hele resultatet 3,1 mia. – det vil sige dobbelt så højt som de 1,6 mia. kr.

Analytikerne har som noget ikke helt sædvanligt haft vanskeligt ved at spå om resultatet i første kvartal. Således lå gæt på driftsresultatet, EBITDA, efter Dongs egen regnskabsstandard, Business Performance, på mellem 3,4 mia. kr. til 5,4.

Her lander Dong altså i den lave ende, 3,2 mia. kr., hvis man opgør tallet efter koncernens egen regnskabsstandard.

Op til regnskabsaflæggelsen har der været stærkt fokus på havvindmølleforretningen, hvor Dong må se kraftige kald i.I første kvartal 2016 tjente man 3,4 mia. kr. på entreprisekontrakter, det vil sige penge, Dong tjener på at bygge parkerne, men i de første tre måneder af 2017 er det faldet til 1,7 mia. kr. (Business Performance)

Omvendt tjener man cirka en halv mia. mere på driften af parkerne, da der er tilføjet 600 MW mere til porteføljen. Det svarer til en stigning på 20 pct.

«Stigningen i elproduktionen blev delvist modsvaret af et lavere vindenergiindhold, der i begge perioder (første kvartal 2017 og 2016, red.) var lavere end normalen for de første tre måneder af året, som er index 120,» skriver Dong i regnskabet.

Selvom 2017 endnu er ungt, så har den danske energikæmpe formået at trække overskrifter i årets første måneder.Tidligere i april offentliggjorde selskabet, at man havde vundet udbudet på kontrakter til tre tyske havvindmølleparker på 590 MW. Mens det er en nydelig tilføjelse til porteføljen for havvind, så var det dog budpriserne, som blev den store mediehistorie. To af parkerne skal – uden der er medregnet transmissionsomkostninger – opføres helt uden subsidier.Mens landevindingen for Dong og havvindmølleindustrien er tydelig, så fortsætter de gode takter i Dongs eksisterende vindmølleejerskaber altså ikke helt med samme takt i årets første tre måender.

Dong fastholder sine forventninger til investeringsniveauet på mellem 18 og 20 mia. kr. i 2017. Det er som tidligere udmeldt penge, som skal postes i havvindmølleparkerne Walney Extension, Race Bank, Hornsea 1 og Borkum Riffgrund 2. Dertil kommer biomasseinvesteringer samt installation af fjernaflæste elmålere i Danmark.

Kommentarer

kommentarer