Nyhetsartikkel

27 april 2017

Lav energiproduksjon ga svekket NTE-resultat

NTE-konsernet leverte i 2016 et driftsresultat på 509 millioner kroner.

Driftsresultatet er 73 millioner svakere enn i 2015, først og fremst på grunn av mindre tilsig og dermed betydelig lavere energiproduksjonen enn året før. Den underliggende driften er god i alle virksomhetsområder.

Samtidig som resultatet for energivirksomheten ble svekket, oppnådde nettvirksomheten og markedsvirksomheten i konsernet gode resultater i 2016. NTE Marked sin telecomvirksomhet fortsetter veksten og koblet opp 5000 nye kunder i 2016, det høyeste antall oppkoblede kunder i et enkelt år siden oppstarten for 12 år siden.

– Resultat bekrefter det vi har sett de siste årene, nemlig at energiproduksjonens andel av konsernets resultat reduseres. Dette kommer av en fortsatt lav kraftpris, som i 2016 ble kombinert med lite tilsig og dermed også lav energiproduksjon, sier konsernsjef Christian Stav. – Til gjengjeld kompenseres dette av bedre resultater fra nett- og markedsvirksomheten. Utviklingen viser at NTE nå har flere ben å stå på og at vi ikke i like stor grad er avhengig av kraftpriser og energiproduksjon, fortsetter Stav.

Konsernet betalte 117 millioner kroner i skatt, noe som gir en skatteprosent på 75. Resultat etter skatt ble 38 millioner kroner. Konsernets årsresultat trekkes betydelig ned av lavere energiproduksjon og negative urealiserte verdiendringer på langsiktige kraftkontrakter.

– Vi forventer også lav energipris fremover, samtidig vet vi at nedbøren vil svinge fra år til år. Skal NTE i framtida levere resultater som gir handlingsrom for videre vekst i et tøft marked må vi fortsatt jakte kostnader i hele konsernet, sier Stav.

Utbyttemodellen innebærer at eieren, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, totalt får utbetalt 167 mill. kroner i resultatbasert utbytte og rente på det ansvarlige lånet.

NTEs samfunnsbidrag var i fjor på vel 400 millioner kroner. I dette ligger utbytte og rente på ansvarlig lån, konsesjonsavgift og andre skatter og avgifter til kommuner, fylke og stat. I følge samfunnsregnskapet for NTE-konsernet, utarbeidet av Trøndelag forskning og utvikling, ga NTEs virksomhet i 2016 grunnlag for nesten 2 200 arbeidsplasser totalt, vel 700 i egen virksomhet og knapt 1 500 utenfor bedriften.


Nøkkeltall NTE Holding konsern (mill. kr.): 

2016 2015
Omsetning 2 600 2 553
Driftsresultat 509 582
Resultat før skatt 155 380
Skattekostnad 117 248
Årsresultat 38 133
Totalkapital 8 638 8 044
Egenkapital 4 025 2 243
Kraftproduksjon (GWh) 3 549 4 375

 

Kommentarer

kommentarer