Nyhetsartikkel

26 april 2017

– Tidenes «lottogevinst» til kommunene i Nord-Trøndelag

Kommunene i Nord-Trøndelag får verdier i størrelsesroden 10 og 12 milliarder kroner når Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) overføres til kommunene i Nord-Trøndelag.

Fylkestinget gjør onsdag ettermiddag det endelige vedtaket om å overføre eierskapet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) til kommunene i Nord-Trøndelag

– Dette må være tidenes lottogevinst, sier Lars Ove Skorpen i Pareto til Adresseavisen.

– Får et stort ansvar
Ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal medgir at kommunene får tidenes gavepakke, og et stort ansvar når de skal forvalte verdiene i det nye NTE. Han representerer kommunen som får en av de største eierandelene i selskapet.

– Det blir en helt ny situasjon for kommunene i Nord-Trøndelag. Det åpner seg mange muligheter for oss og alle de andre eierne, sier han til Adresseavisen.

Alle politiske partier i Stjørdal vil i fellesskap utforme retningslinjer for bruk av eventuelle fremtidige utbytter i NTE. Det kom i mange år inn mellom 100 og 150 millioner kroner på fylkeskommunens konto fra NTE, som blant annet ble brukt på veier, skole og kultur.

– Vi har en dialog lokalt nå. Vi har bestemt oss for at vi på tvers av partiene skal bli enige om rammer for bruken av midlene. Det er viktig at disse fremtidige pengene ikke bakes inn i ordinær drift slik at vi blir avhengig av midlene på den måten, mener Vigdenes.

Ser ingen hindringer
Styreleder Bjørnar Skjevik vil også si noe om fremtidsutsikter og utfordringene for selskapet i årene som kommer.

– Vi har hatt en veldig god prosess i flere måneder mot overføringen til kommunene. Vi forventer at dette blir en grei ordning. Forskjellen blir at nå må vi forholde oss til mange flere eiere. Eierskapet ordnes slik at vi skal forholde oss til et arbeidsutvalg. Det blir både ryddig og enklere. I den daglige driften ser jeg ingen hindringer med det nye eierskapet, men det blir en annen måte å utøve eierskap på. Måten det blir løst på er veldig håndterlig. Jeg ser på dette som en naturlig følge av at fylkene blir slått sammen, sier styreleder Bjørnar Skjevik.

– Hva er verdien av NTE dersom aksjene hadde vært i fritt salg?

– Det krever en større analyse, men hvis du forutsetter at verdien er basert på transaksjoner med norske aktører ville prislappen sikkert ha vært 20 prosent høyere på produksjonsbiten. Men nå er det strenge regler på hvem som kan eie kraftselskaper, understreker Skorpen.

Pareto-sjefen sier det er veldig stor interesse blant utenlandske selskaper for å kjøpe denne type virksomhet i Norge.

– Utlendinger vil ha både produksjonsbiten og nettet. Men det er ikke tema så lenge ingen verken kan eller vil selge unna andeler. Men mye kan skje i fremtiden. En ny medeier av en andel i for eksempel NTE ville ha frigjort betydelig kapital til eierne.

– Må ikke bli avhengig
Stjørdals ordfører sier utøvelse av eierskapet bør være styrt av eiere som er fleksible til å avstå utbytte og langsiktig avkastning.

– Derfor er det viktig at man ikke gjør seg avhengig av pengene i den ordinære driften. Jeg tror utbyttet vil svinge stort, sier Vigdenes, som er helt klar på at dette er tidenes gavepakke til Stjørdal kommune.

– Det blir tidenes største verdioverføring. Vi skal forvalte verdiene godt, det kan jeg forsikre alle om.

Det vil bli ordførerne som representerer kommunene i generalforsamlingen i det nye NTE.

– Jeg tror dette vil bli en veldig god løsning for fremtidens kraftselskap i Nord-Trøndelag, sier ordfører Ivar Vigdenes, som i fjor var med på å utarbeide en aksjonæravtale, overføringsavtale og rammeverk for eierskapet i det nye NTE.

Kommentarer

kommentarer