Nyhetsartikkel

26 april 2017

Nordkraft refinasierer sine banklån

Nordkraft har tegnet en ny låneavtale med et fellesskap av DNB, Swedbank og Sparebanken Narvik med virkning fra 31. mars 2017. Finansieringen som nå er på plass er et viktig steg i riktig retning av flere grunner, skriver Nordkraft i en pressemelding.

– Lånevolum er redusert, marginer er forbedret, krysspant er fjernet og lånene har lengre løpetid og diversifisert forfall. Med dette en stor milepæl i omstillingsplanen fra 2013 i havn, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

Konsernets lånegjeld var 1,9 mrd. kroner ved utgangen av 2013. Gjelda er nå redusert til 1,1 mrd., i hovedsak gjennom salg av småkraft, vindkraft samt verdiskapning (resultater) i perioden. Det har vært viktig å sikre operatørinntekter fra begge virksomhetene, selv om eierskapet har gått over på andre hender, derfor har også lønnsomheten fra drift steget til tross for lave kraftpriser.

Betydelig lavere marginer
– Forholdet mellom netto gjeld (NIBD) og lønnsomhet (EBITDA), ett av bankenes viktigste nøkkeltall,  var 8,3 ved utgangen av 2016 mot 21,7 i 2013 (bransjesnitt er ca.  4,5). Denne betydelige forbedringen skyldes at gjelda har gått ned samtidig som lønnsomheten har gått opp. Derfor har en også oppnådd betydelig lavere marginer enn ved forrige refinansiering i 2014, og dette til tross for at markedet rundt har hatt en marginøkning.

– Tidligere finansieringer har hatt svært korte løpetider selv om våre eiendeler har veldig lang levetid. Bakgrunnen for dette har nok både vært jakten på gode marginer kombinert med et stadig økende lånebehov. Det har derfor vært en viktig målsetning å endre både finansiell struktur og vilkår.

– Forfallsstrukturen er nå lagt opp slik at 0,9 mrd. kr har en løpetid på fem år med opsjon på forlengelse med 1+1 år. Resterende 0,2 mrd. har en løpetid på to år, hvilket sikrer fleksibilitet ved eventuell ytterligere nedbetaling av gjeld, sier Frantzen.

Krysspant fjernet
– Videre har det vært viktig å fjerne krysspant, særlig ved at våre magasinkraftverk fungerer som pant for andre satsninger. Den nye pantesituasjonen anses nå tilfredsstillende. Også dagligbanktjenestene har vært ute på anbud. Sparebanken Narvik gav det beste tilbudet i skarp konkurranse, og et langt og godt samarbeid mellom partene vil dermed fortsette. Vi må også takke bankfellesskapet for en konstruktiv prosess med god og kompetent dialog, avslutter han.

Kommentarer

kommentarer