Nyhetsartikkel

20 april 2017

Ingen vind i sikte i Torpa

Statkraft avvaktar med att bygga 12 jättestora vindkraftverk.

Det är ännu osäkert när eller om Ljungby blir en vindkraftskommun. Exempelvis Statkraft har inga planer i nuläget att börja bygga i Torpa, trots tillstånd för 12 stora verk. Och markägarna börjar nu tvivla, skriver Smaaleningen.se.

Över 10 år har nu gått sedan skogsägare Hans Danielsson fick frågan från en busslast Gudrun-turister om vad han hade tänkt sig göra med stormhyggena.

– Kanske vindkraft, blev det spontana svaret.

Och detta «kanske» gäller fortfarande.

Samtidigt har norska energijätten Statkraft möjlighet att genast trycka på knappen och per omgående starta anläggandet av en park.

För fyra år sedan, 2012, fick bolaget rätt att uppföra 12 vindkraftverk på tre fastigheter utanför Torpa – Boda, Skararp och Skäckarp.

Lång väntan
Beslutet vann, efter överklagan, laga kraft 28 augusti året efter. Sedan dess har tillståndet ändrats. Det medger att verkens totalhöjd får gå upp till 185 meter över markytan. Det betyder en bit över Kaknästornets höjd i Stockholm.

De berörda markägarna har gått och väntat på ett igångsättande i tre och ett halvt år.

– Vi vill ha ett besked – och det nu! säger Hans Danielsson, som varit lite av primus motor i projektet.

20
På Statkraft Sveriges huvudkontor i Stockholm svarar kommunikationschefen Gunilla Lundén:

– Vi har så många tillstånd. Något beslut för den parken har inte tagits. Och vi har inga investeringsplaner just nu. Deadlinen är först i augusti nästa år.

För Hans Danielsson var det en dyster nyhet. Han tolkar svaret att just detta projekt varken är aktuellt i nuläget eller prioriterat.

– Det är ju lite tragiskt att få höra det via dig, när vi går här och väntar intensivt på ett besked.

Exempelvis behöver skogsvägar grusas, men det blir lite bortkastade pengar om vindrallarna kommer och bygger om och på vissa av dem.

Inget eget kapital
Enligt honom är frågan avhängig elprisets utvecklig och, inte minst, tillgång på kapital. En park av denna storlek kräver nog i storleksordningen en halv miljard kronor.

– Statkraft har sagt att de inte själva vill investera och att de inte sätter igång innan de fått europeiska pensionsfonder att gå in med kapital.

Skogsägaren börjar misströsta.
– Blir det inte nu så sätter jag en hundring på att det inte blir av.

Samtidigt är ärendet motsägelsefullt. Nyligen var bland annat två värderingsmän ute under några dagar och synade området.

Sex år kvar
En viktig frågeställning för Danielsson är också vad tillståndet säger. Räcker det med ett första spadtag innan 28 augusti 2018 eller måste hela parken vara igång då?

Enligt Anna Nicklason på länsstyrelsen i Växjö så ska tillståndet «tas i anspråk» senast då. Sedan har bolaget ytterligare fem år på sig att färdigställa parken. Det betyder 2023.

Hushållsel för alla
Enligt Statkrafts beräkning skulle parken kunna årligen kunna producera 70 – 80 GWh, motsvarande hushållsel för runt 12 000 hushåll. Det torde i sin tur, grovt uppskattat, betyda hushållsel för hela kommunen.

Södra Skogsägarna är minoritetsägare i bolaget med 9.9 procent av aktierna.

Kommentarer

kommentarer