Nyhetsartikkel

18 april 2017

Billig strøm om natten ender med at blive mindst to år forsinket

Brancheforeningen Dansk Energi undrer sig over, at ny time-afregningsmodel ikke kan tages i brug før 2018, selvom alle tilsyneladende er enige om modellen.

Elnetselskaberne har i stor stil opsat digitale, fjernaflæste målere, som kan aflæse forbrugerens strømforbrug på timeniveau.

Det giver forbrugerne mulighed for at købe strøm, når den billig, for eksempel når det blæser meget eller om natten, og at flytte forbruget væk fra de tidspunkter, hvor strømmen er dyr. Men før timeafregningen kan skydes igang, skal myndighederne beslutte sig for en passende afregningsmodel, som skulle have været på plads i midten af 2016.
Enighed om modellen
Ifølge brancheforeningen Dansk Energi har myndighederne lagt sig fast på en model, hvor alle timeafregnes ens for strømmens pris, og Energistyrelsen har meddelt, at der ikke er noget lovmæssigt til hinder for denne model. Men nu viser det sig, at Energistyrelsen vil have foretaget en endelig metodegodkendelse hos Energitilsynet, der vil skubbe implementeringen yderligere seks måneder.

Myndighedernes udfordring har været at finde en model, der kan rumme alle private husholdninger og mindre virksomheder foruden de årsafregnede solcellekunder.

Les mer hos Ingeniøren

Kommentarer

kommentarer