Nyhetsartikkel

02 april 2017

5 trends om fiber

Hurtigere, højere, stærkere. Fibernettets evne til at overføre data lynhurtigt kommer flere og flere familier og virksomheder til gode.

500.000 har adgang
Antallet af bredbåndsabonnementer, som leveres over fibernettet, har passeret en milepæl med over en halv million
tilslutninger. I løbet af det seneste år er 65.000 nye husstande og virksomheder blevet koblet på fibernet, hvilket svarer til 178 nye tilslutninger pr. dag. Udviklingen skyldes især energiselskabernes fortsatte udbygning af fibernet i både byer og landdistrikter.

Store investeringer
Der er allerede investeret 15 milliarder kroner i at udbrede fibernettet til borgere og virksomheder, og energisektorens investeringer stopper ikke her. Frem mod 2020 kan yderligere fem milliarder kroner blive investeret i endnu mere fiber, hvis et kommende teleforlig vel at mærke sætter fornuftige rammer for at investere i digital infrastruktur. En analyse udført for Dansk Energi estimerer, at private investeringer på otte milliarder kroner vil sikre alle adgang til fibernet, hvor der i dag ikke allerede er etableret højhastighedsbredbånd i form af fibernet eller kabel-tv-net.

Fremtidens vej
Med fibernettet kan man opnå næsten ubegrænset båndbredde, og hastighederne er lige hurtige uanset om man henter data (download) eller afsender dem (upload). EU-Kommissionens teknologifremskrivninger – med udgangspunkt i Tyskland – viser, at når vi runder år 2025, er det kun en direkte adgang til fibernettet, som kan indfri bredbåndsbehovet hos 75 procent af borgerne og virksomhederne. Samtidig er fibernettet fundamentet for alle andre bredbåndsteknologier, vi kender i dag – hvad enten de er kabelbaserede, trådløse (for eksempel WiFi) eller mobile.

Storforbrugere af data
Selvom vi henter og sender mere og mere data på det mobile bredbånd, er dataforbruget betydeligt mindre end på de kablede forbindelser. På mobilnettet er det gennemsnitlige forbrug af data ifølge Energistyrelsen fire gigabyte (GB) per abonnent om måneden. På en fiberforbindelse er tallet 50 gange større – cirka 200 GB – og analyser viser, at denne  forskel vil blive endnu større fremover.

Ny finansiering åbner muligheder
Fra 1. januar er det muligt for teleselskaber at belåne fibernettet med realkreditlån. Realkreditfinansiering er et nyt instrument, som kan understøtte de milliardinvesteringer, som energiselskaber lægger i at udbrede digital infrastruktur. Det kan gøre flere investeringer i fibernettet rentable, også i mere tyndtbefolkede områder. Regeringens  beregninger viser, at der vil være en rentebesparelse på 225 millioner kroner om året ved at realkreditfinansiere et samlet telenet med en værdi på 25 milliarder kroner.

Kommentarer

kommentarer