Nyhetsartikkel

23 mars 2017

Professor: Elafgiften er skrotningsmoden

Det er ganske enkelt en dårlig idé at brandbeskatte el, når det miljømæssige formål mangler, forklarer professor og miljøvismand Lars Gårn Hansen fra Det Miljøøkonomiske Råd.

Det giver ikke mening at beskatte el ud over de eksterne omkostninger ved dens produktion. En høj elafgift er faktisk dårlig samfundsøkonomi. Sådan kan man sammenfatte professor og miljøvismand Lars Gårn Hansen fra Det Miljøøkonomiske Råds holdning til spørgsmålet, skriver Dansk Energi på sine netsider

Rådet anbefalede for nylig en kraftig barbering af elafgiften på 70 procent til 27 øre pr. kWh, men i princippet bør afgiften helt væk, da den ikke har et miljømæssigt formål, forklarede Lars Gårn Hansen ved et arrangement i Dansk Energiøkonomisk Selskab.

– Det er bare ikke nogen god idé at beskatte el. Principielt bør man helt afskaffe el- og energiafgifterne og lægge det over på indkomstskatten. Den sænkning af elafgiften, som vi foreslår, er et skridt på vejen, og vi ville gerne være gået længere, sagde Lars Gårn Hansen, der sammen med kollegerne har opgjort den samfundsøkonomiske gevinst ved afgiftssænkningen – målt ved borgernes nytteværdi – til 1,8 milliarder kroner.

Elafgiften har i de seneste 20 år udgjort over en halv procent af det danske bruttonationalprodukt og bidrager aktuelt til statskassen med omkring 11 milliarder kroner om året. De samlede energiafgifter beløb sig til 33,5 mia. kr. i 2016.

Chefkonsulent i Skatteministeriet Jens Holger Helbo Larsen tilsluttede sig ved arrangementet flere af miljøvismandens pointer om energiafgifters indretning.

– Jeg er enig, men med forbehold for beregningerne, sagde Jens Holger Helbo Larsen, der generelt advokerer for, at energiafgifter bør være de samme hele vejen rundt.

– Man kan vel sammenfatte det bærende princip i to ord: ’Ens skat’. Det vil give den mindste forvridningseffekt, sagde Jens Holger Helbo Larsen.

Kommentarer

kommentarer