Nyhetsartikkel

23 mars 2017

Konsesjon til Vardafjell vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Vardafjell Vindkraft AS konsesjon til bygging av Vardafjell vindkraftverk i Sandnes.

Med full utbygging kan vindkraftverket gi i underkant av 90 Gigawattimer (GWh) årlig produksjon, tilsvarende årsforbruket til rundt 4500 husstander.

– Vardafjell vindkraftverk er et godt fornybarprosjekt for utbygging i en region med høy teknisk kompetanse. Sandnes kommune har satt seg høye mål innen klima og bærekraft. Vindkraften kan bidra til oppfyllelsen av lokale ambisjoner på dette området, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Konsesjonen omfatter et vindkraftverk på inntil 30 megawatt (MW) i et planområde på rundt 1,9 km2 på Vardafjellet mellom Noredalen og Søredalen øst for Sandnes by, samt nødvendig teknisk infrastruktur. Vardafjell vindkraftverk er planlagt tilknyttet det lokale 22 kV fordelingsnettet.

Vardafjell Vindkraft AS eies av HybridTech AS og Nordisk Vindkraft AB.

Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert forholdet til luftfarts- og forsvarsinteresser, hensynet til fugl i området og til eksisterende og fremtidige boligområder i nærheten. I den sammenheng er det satt ytterligere vilkår for å ivareta disse interessene så langt det har latt seg gjøre.

Departementet i dag også opphevet Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) avslag på Norsk Vind Energi AS’ søknad om Sandnes vindkraftverk i det samme området som Vardafjell. Saken er sendt tilbake til NVE for ny behandling.

Kommentarer

kommentarer