Nyhetsartikkel

23 mars 2017

Ber Stortinget dra Oljefondet ut av all ny kullkraft

Oljefondet investerer fortsatt milliardbeløp i selskaper som vil bygge nye kullkraftverk.

– Ny kullkraft sprenger klimamålene. Stortinget må stanse disse investeringene nå, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Verdens naturfond.

I 2015 vedtok Stortinget å trekke Oljefondet ut av kullgruver og kullkraft. Men vedtaket gjelder bare eksisterende produksjon, og omfatter ikke selskaper som har planer om å investere i ny kullkraft i fremtiden. En fersk WWF-analyse viser at Oljefondet fortsatt investerer 48 milliarder kroner i 67 selskaper som har slike investeringsplaner.

Ny kullkraft = klimaversting
– Hvis ikke verden meget raskt slutter å bygge nye kullkraftverk vil det bli umulig å nå klimamålene. Konsekvensene vil bli enorme både for natur og mennesker over hele kloden, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF.
Hun ber nå Stortinget sørge for at Oljefondet slutter å investere i ny kullkraftproduksjon.
– Det viktigste er at disse kullkraftverkene ikke blir bygget. Stortinget har vedtatt at Oljefondet kan observere eller utelukke selskaper som skaper uakseptable klimautslipp. Etikkrådet for Oljefondet har ennå ikke helt funnet ut hvordan de skal følge opp dette såkalte «klimaversting»-kriteriet. Vi mener selskaper som investerer i ny kullkraft nå er klimaverstinger så det holder. Å sette slike selskaper på liste for observasjon eller utelukkelse vil være et åpenbart sted å begynne, sier Nina Jensen.

Store globale planer for nye kullkraftverk
WWF-rapporten «Etikk eller falitt?» gir en fersk analyse av de globale planene for å bygge nye kullkraftverk. Rapporten baseres på en database med hundrevis av selskaper som planlegger å bygge kullkraftverk over hele verden. Hvis alle disse planene blir gjennomført vil det medføre en 70 prosent utvidelse av dagens kapasitet for å produsere strøm fra kull.

Les WWF-rapporten om planlagte nye kullkraftverk

WWF-rapporten avdekker at Oljefondet er inne i sju prosent av de globale planene for å bygge nye kullkraftverk. Totalt har Oljefondet investert 48 milliarder kroner i 67 selskaper som planlegger å bygge kullkraftverk med en kapasitet på 83 GW. WWFs beregninger viser at disse kullkraftverkene vil slippe ut 400 ganger Norges årlige CO2-utslipp over den antatte levetiden på 40 år. Det vil si at disse kullkraftverkene kan slippe ut cirka ti ganger Norges årlige CO2-utslipp hvert eneste år de neste 40 årene.

Sprenger klimamålene
For å forstå det internasjonale klimamålet bruker man et karbonbudsjett som definerer hvor store utslipp atmosfæren kan tåle samtidig som man når klimamålet. Allerede i 2011 viste Det internasjonale energibyrået (IEA) at karbonbudsjettet var i ferd med å bli brukt opp av eksisterende kraftverk som produserer strøm fra olje, gass og kull. I 2016 ble denne analysen videreutviklet av forskere fra britiske Oxford University.
– Konklusjonen er soleklar: Vi kan ikke bygge nye kullkraftverk og samtidig møte klimamålene som er fastsatt i Parisavtalen. Det er ikke lenger mulig å få pose og sekk – ett kullkraftverk til er ett kullkraftverk for mye, sier Nina Jensen.

– Oljefondet må ut
Tidligere i vinter sendte WWF Verdens naturfond, sammen med Norsk Klimastiftelse, Framtiden i Våre Hender, Zero, Naturvernforbundet og Greenpeace, et brev til Oljefondets etikkråd med en klar anbefaling: Oljefondet kan ikke investere i selskaper som bygger nye kullkraftverk, fordi påfølgende utslipp vil sprenge karbonbudsjettet.
Forslaget fikk raskt politisk ryggdekning.
– Oljefondet skal ut av kullselskaper. Om dette stemmer må kriteriene strammes til, skrev Arbeiderpartiets finanspolitiker Torstein Tvedt Solberg på Twitter.

– Trenger politisk ryddeaksjon
I sitt svar til organisasjonenes brev sier Etikkrådet seg enig i at det kan være naturlig å unngå selskaper med ny kullkraft på planene. Men samtidig viser rådet til at Stortinget har vedtatt et eget kriterium for kullkraft, som ikke håndheves av Etikkrådet, men av Norges Bank selv. Spørsmålet er altså hvem som eventuelt har ansvaret for å trekke Oljefondets investeringer ut.
– Det er tydelig at Etikkrådet ikke vet om de har mandat til å inkludere selskaper som investerer i ny kull i kriteriet for klimaverstinger. Denne uklarheten er det politikerne som må ordne opp i. Enten må Etikkrådet få klar beskjed om at det er deres jobb å gå ut av ny kull, eller Norges Bank må få det. Vi kan ikke ha nesten 50 milliarder kroner investert i ny kullkraft, fordi vi ikke klarer å finne ut hvem som skal trekke investeringene ut, sier Nina Jensen.

Kommentarer

kommentarer