Nyhetsartikkel

10 mars 2017

Ny teknologi er Norges fordel

«Vi er kanskje det mest digitale samfunnet i verden og på enkelte områder er vi helt i forkant. Det jobbes med mange gode løsninger i Norge og noen av disse vil bli lansert internasjonalt», sa Jonas Gahr Støre på Bedriftenes Møteplass.

I Norge er det et tett samarbeid mellom offentlig sektor, privat næringsliv og politikken og dette er en stor fordel som bør utnyttes bedre. «God dialog og tett samarbeid må til for å utnytte ny teknologi. Utviklingen går i bølger og Norge ligger godt på bølgekanten», sa Støre ifølge KS Bedrifts nettsider.

Støre kom med eksempler fra blant annet Silicon Valley og Biri. Madshus har per i dag 1000 ansatte i Kina og 100 ansatte i Biri. På fabrikken i Kina tar det to dager å produsere et par ski, mens i Biri tar det tre timer. Hovedårsaken er at alle i Biri går på ski, mens ingen i Kina har hatt ski på beina.

«Kompetanse er helt nødvendig for å utnytte ny teknologi. Og ny kompetanse krever at man har med seg sine ansatte», fortsatte Støre.

Utfordringer med kompetanse
Den største utfordringen fremover er å ha nok folk med kjernekompetanse. Det tas i bruk nye digitale løsninger på alle områder, hos fastlegen, i nettbanken og i helsevesenet. En annen utvikling er at man i mye større grad må dele for å være i forkant.

Telenor har forstått at de må dele kompetanse og teknologi for å tjene penger. «Vi må ha en oppdatering på kunnskap. IKT-kunnskap er en livslang læring og dette må vi ta innover oss», avslutter Støre.

Les også: Ny teknologi krever nye holdninger

Kilde: KS Bedrift

Kommentarer

kommentarer