Nyhetsartikkel

02 mars 2017

Jens Bahne Jørgensen er afgået ved døden

En af dansk energibranchens nøglepersoner, formand for SE, Jens Bahne Jørgensen, er død efter kort tids sygdom, skriver Dansk Energi på sine netsider:

Det er med sorg, Dansk Energis formand, Poul Arne Nielsen modtager den nyhed:

– Jens Bahne Jørgensens død er et tab for os alle. Hans mangeårige virke er en del af vores fælles branches DNA. Han var et stærkt foreningsmenneske, og hans bidrag har gavnet branchen. Han har trådt en god balance mellem det forbrugerejede og det forretningsmæssige, som er vores branches særkende, siger Poul Arne Nielsen, formand for Dansk Energi.

Jens Bahne Jørgensen har haft et professionelt virke som selvstændig ejendomsmægler og har været engageret som folkevalgt repræsentant siden 1984, hvor han blev valgt som bestyrelsesmedlem for Midtsønderjyllands Elforsyning (MSE). Han har på mange planer præget branchens udvikling. I forbindelse med liberaliseringen af elmarkedet har han været med til at skabe grundlaget for dannelsen af DONG Energy og spillet en nøglerolle i fusionen af Sydvest Energi og Energiselskabet Sønderjylland, der blev til Syd Energi. Han blev formand for Syd Energi (nu SE) i maj 2010, hvor han dengang udtalte:

– Syd Energi skal spille en afgørende rolle i fremtidens energisystem. Vi skal kombinere kravet til energibesparelser med behovet for fleksibilitet i elnettet, der skabes, når vindkraft og andre former for vedvarende energi udvides markant. For at vi kan gøre det, skal vi skabe et intelligent elnet, ved hjælp af vores fibernet, varmepumper, elbiler mv., hvilket de Syd- og Sønderjyske virksomheder vil komme til at nyde godt af i takt med at behovene for hurtig og stabil kommunikation samt klimabevidsthed øges konstant.

Den vision udlever ikke bare SE, men hele branchen. SE har som virksomhed kabellagt elnettet til gavn for forbrugerne og virksomhederne i regionen, der oplever endnu færre afbrydelser. SE har rullet fiberbredbånd ud i regionen, og driftsindtjeningen i SE er mangedoblet siden 2009 til tæt på en milliard kroner i 2015. Senest har Jens Bahne Jørgensen været med til at præge konsolideringen af branchen med en fusion mellem SE og Nyfors.

Vores tanker går til Jens’ kone, deres døtre, svigersønner og børnebørn.

Æret være Jens Bahne Jørgensens minde

Kommentarer

kommentarer