– Det vi er spesielt opptatt av er den korte, intense nedbøren, som vi venter vil øke mer enn hvis du ser nedbør i løpet av et døgn eller en uke, sier Hege Hisdal, hydrolog og klimarådgiver i Norges vassdrag og energidirektorat, til NTB.

Det er fire større utfordringer som kommer i kjølvannet av økt nedbør.

– Det er overvann, regnflommer, stormflonivåene, og jord- og sørpeskred som følger med slike intense nedbørsepisoder, sier Hisdal.

Må tilpasse oss
Hisdal mener at klimatilpasning må til for at ikke skadeomfanget skal øke.

– Vi må nok øke fokuset vårt på utfordinger med flom, skred, stormflo og overvann for vi ser jo at vi får ganske store skader fra denne type hendelser allerede nå, forklarer Hisdal.

Hege Hisdal, seksjonssjef HM
Hege Hisdal sier Agder-fylkene på belage seg på mer nedbør fremover.

Foto: Stig Storheil / NVE

Hun mener flere bor på utsatte steder i dagens bebyggelse.

– Ikke bare på Sørlandet, men også ellers i landet. Vi har hatt en tendens til å for eksempel legge bebyggelse på elvevifter hvor det er ganske flatt og fint, men dette sier seg jo selv at er områder som er utsatt for flom, forklarer Hisdal.

Mulig å redusere
– Det er mulig å redusere klimaendringene ved at vi globalt klarer å få ned klimagassutslippene. Så vi ser jo det at hvis vi klarer å få til det vi har blitt enig om i Parisavtalen og jobbe seg mot bare 1,5 til 2 graders global oppvarming i forhold til førindustriell tid, så vil endringene i Norge også bli vesentlig lavere, sier Hege Hisdal, men mener at vi ikke bør gamble på dette, og derfor gjøre to ting samtidig.

– Både tilpasse seg, som om vi ikke skulle klare å redusere utslippene og samtidig prøve så godt vi kan å redusere utslippene.

Klimaprofil Agderfylkene
Klimaprofilen gjør kunnskapen om klimaendringer lettere tilgjengelig for planleggere på kommunalt og regionalt nivå, skriver NTB.

Norsk Klimaservicesenter, et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Uni Research og Bjerknessenteret, har utgitt rapporten «Klima i Norge 2100». Basert på rapporten er det nå laget en Klimaprofil for Agderfylkene. Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet og forventede klimaendringer.