Nyhetsartikkel

09 februar 2017

Oppdatert veileder om elsertifikater ved oppgradering og utvidelse (O/U) av vannkraftverk

NVE har nå oppdatert veilederen for O/U av vannkraftverk i elsertifikatordningen.

 Den oppdaterte veilederen inneholder blant annet:

  • Oppdatert teknologiformel for virkningsgradsforbedringer i turbin
  • Utfyllende informasjon om bruk av akustisk målemetode for virkningsgradsforbedringer i turbin
  • Utfyllende informasjon om hydrologisk grunnlag ifbm. simulering av produksjonen

Veilederen ligger her.

Kommentarer

kommentarer