Nyhetsartikkel

16 januar 2017

Sådan udskifter man en million elmålere

Radius investerer omkring to mia. kr. i fjernaflæste danske elmålere. De skal gøre det lettere at være elkunde og skærpe konkurrencen mellem elhandlerne

En million husstande er i øjeblikket ved at få skiftet elmåler i den største operation af den slags i Danmark nogensinde. Bag projektet står elnetselskabet Radius.

– Vi skal ud til rigtig mange mennesker. Cirka to tredjedele af målerne sidder indenfor i folks hjem i kældre, bryggerser eller skabe i lejligheder. En tredjedel af målerne sidder udenfor, men vi skal stadig have accept fra kunden til at betræde grunden og skifte måleren, påpeger teknisk direktør Anders Vikkelsø fra Radius.

Folketinget har vedtaget, at alle elkunder i Danmark skal have fjernaflæste elmålere inden udgangen af 2020. På landsplan har over halvdelen allerede i dag digitale fjernaflæste målere. Hos Radius drejer det sig om 30.000 storkunder med et forbrug på over 100.000 kWh om året, og alle husejere med solceller på deres tag. Det er nu tid til, at resten af Radius’ cirka 970.000 kunder også får en fjernaflæst elmåler. Samtlige én million målere vil blive skiftet.

At komme ud til så mange adresser kræver grundige forberedelser og masser af kommunikation. Radius startede de indledende analyser i 2012 og fik herefter nedsat de projektgrupper, der skulle forberede de pænt store EU-udbud, der skal til for at gennemføre det to mia. kr. store projekt.

To centrale udbud
Måler- og IT-virksomheden Kamstrup kunne i foråret af 2015 glæde sig over at have vundet målerordren og den logistisk krævende opgave med at opsætte de mange målere ude i hjemmene. Det bagvedliggende IT-system, et såkaldt Meter Data Management System, der skal håndtere 24 millioner måledata i døgnet, leveres af Landis+Gyr.

I maj 2015 kunne Radius sammen med leverandørerne starte det egentlige projektarbejde, og i december 2016 blev den første nye måler – som et led i et pilotprojekt over tre måneder med 16.000 husstande – sat op hos en kunde i Albertslund i udkanten af København.

– Den dag, kunden får en ny måler, er den fjernaflæst, men vi starter lidt blødt for at fange de fejl, der måtte være. IT-systemet skal virke, så nøgleordet i starten af projektet er test, test, test, siger Anders Vikkelsø.

Korrekte data for kundernes elforbrug er fuldstændig afgørende for, at elhandlerne kan udskrive korrekte fakturaer til deres kunder. Som markedsneutralt netselskab tager Radius derfor opgaven meget alvorligt, fastslår Anders Vikkelsø. Målerne skal registrere forbrug (og eventuel produktion), og målerne skal sende data videre til validering og efterfølgende brug af elhandelsselskaber via den centrale DataHub hos Energinet.dk.

– Målerne kommunikerer med radiosignaler, så vi benytter ikke internettet, siger Anders Vikkelsø og fastslår, at it-sikkerhed naturligvis er et højt prioriteret emne.

Pilotprojekt er i fuld gang
Første bølge af målere bliver netop nu installeret i udvalgte dele af Nordhavn på Østerbro, Albertslund, Hvalsø-Lejre, Vejby, indre by blandt andet ved Amalienborg i København og Ishøj. Radius og Kamstrup forsøger i pilotfasen at servicere så mange forskellige typer kunder som muligt… altså en skøn fordeling mellem parcelhuse og lejligheder, mellem spredt og tæt bebyggelse og mellem forskellige typer af kunder.

Alle kunder modtager først et brev fra Radius, der forklarer, hvad der skal ske – dernæst et brev fra Kamstrup om, hvornår udskiftningen foreslås gennemført. Kunderne kan ændre tidspunkt ved at henvende sig til Kamstrup, der forventer, at udskiftningen tager en halv time og normalt ikke kræver strømafbrydelse.

Brevene er skrevet på dansk, men ikke alle breve når frem, ikke alle kunder læser deres post, og ikke alle elforbrugere forstår dansk. Derfor er det spændende for Radius og Kamstrup, hvor mange åbne døre målerteknikerne møder.

– Vi kommer til at opleve mange særtilfælde, så det er godt, at vi nu får øvet os. Sammen med Kamstrup har vi selvfølgelig en plan for, hvordan vi får besøgt alle kunder, også selv om det ikke lykkes i første forsøg. Den egentlige udrulning foregår fra 1. maj 2016 til slutningen af 2019. I den periode skal cirka 120 montører skifte 1500 målere i døgnet seks dage om ugen. Det er tre års fast arbejde, konstaterer Anders Vikkelsø fra Radius, der er en del af DONG Energy-koncernen.

Målere med mange funktioner
De digitale fjernaflæste elmålere er et led i den grønne omstilling. Danmark har et mål om at være CO2-neutralt i 2050, og det kræver blandt andet, at der bliver produceret mere elektricitet fra vindmøller og andre bæredygtige kilder. Allerede nu leverer vindmøllerne, hvad der svarer til ca. 40 procent af elforbruget, men når dækningen om få år når op på 60-70 procent, kan der blive behov for fleksibelt elforbrug til at balancere den varierende produktion.

De fjernaflæste elmålere gør det muligt at afregne elektricitet på timebasis, ligesom elhandlerne får bedre mulighed for at visualisere – og dermed skærpe – opmærksomheden om kundernes elforbrug.

– Med de nye målere bliver det lettere at være elkunde. De får nem adgang til aktuelle aflæsninger og forbrugsopgørelser via sin elhandler eller på www.eloverblik.dk Det bliver altså nemmere at følge og styre sit forbrug – og dermed spare penge ved at bruge mindre el eller flytte dele af sit elforbrug til tidspunkter, hvor elektriciteten er billig, siger Anders Vikkelsø.

Meget konkret skal kunderne ikke længere aflæse elmåleren en gang om året – eller i forbindelse med flytning eller skift af elleverandør. Når fjernaflæsningen er aktiveret, foregår det meste automatisk. Hvis en elhandler beder om at få afbrudt en kunde, kan det også ske pr. fjerndistance.

– Målerne har mange funktioner, og vi glæder os til at udforske mulighederne i de kommende år. Mit håb er, at vi i løbet at 2017 kan tilbyde timeafregning med differentierede tariffer også til kunder med et lille forbrug, siger Anders Vikkelsø og påpeger, at planerne her afhænger af, om branchen og myndighederne får det nødvendige regelsæt på plads.

Radius forventer at skulle gemme ti procent af de målere, der bliver skiftet. På et lager i Ballerup er der gjort plads til at gemme op til 100.000 målere på samme tid. Udvalgte målere bliver gemt i tre år blandt andet for det tilfælde, at der skulle opstå tvivl om den korrekte måleraflæsning.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer