Den svenske regjeringen hever målet for 100 Mbps fra 90 prosent i 2020 (det samme målet Norge har) til 95 prosent. Men det som kanskje er enda viktigere. De setter 1 Gbps som mål for 98 prosent innen 2025 og ytterligere 1,9 prosent på 100 Mbps og 0,1 prosent på minst 30 Mbps.

– Hele Sverige skal være oppkoblet innen 2025. De siste 10.000 menneskene bor slik til at de ofte heller ikke har tilgang til 4G mobilt bredbånd. Målet for mobile tjenester er at hele Sverige skal ha tilgang innen 2023.

Strategien den svenske regjeringen nå har lagt understøttes som kjent med solide statlige bevilgninger til «glesbygden». Statsminister Stefan Löfgren har lovt at en halv million flere svensker skal ha tilgang til høyhastighets bredbånd innen fire år.

Den strategien regjeringen presenterte søndag setter hastighetsmålet så høyt at det i all hovedsak betyr utbygging av fiber. Målsettingen synes realistisk i og med at regjeringen har lagt lista noe lavere for de problematiske siste to prosentene.