KS Bedrift har gjentatte ganger påpekt behovet for å beholde utjevningstilskuddet for tariffer, som var foreslått tatt ut i regjeringens budsjettutkast. Blant annet har KS Bedrift tatt opp spørsmålet i samtaler med regjerings- og samarbeidspartiene.

«Selv om 10 millioner kroner er langt mindre enn hva vi mener er nødvendig, er det gledelig at prinsippet videreføres neste år», sier fagleder Asle Strand i KS Bedrift Energi til organisasjonens nettsider.

Rigmor A. Eide (Krf) i stortingets energi- og miljøkomité sier til KS Bedrift det var viktig at overføringsordningen ble tatt inn igjen, av distriktspolitiske hensyn.

«Krf la press på regjeringspartiene for å ta ordningen tilbake i budsjettet. Det ville vært helt urimelig om de som bor i distriktene får langt høyere nettleie enn i sentrale strøk», sier Eide.

 

Fremdeles uklart om grunnrenteskatten

Eide sier grunnrenteskatten ikke var diskusjonstema under budsjettforhandlingene.

Likevel er det er fremdeles uklart om grunnrenteskatten vil bli seende ut som i regjeringens budsjettforslag. KS Bedrift erfarer at det fremdeles er en mulighet for at skattetrykket endres når budsjettet i dagene fremover skal behandles i Stortinget.

Venstre hadde i sitt alternative budsjettforslag fjernet økningen i grunnrenteskatten. KS Bedrift har gjentatte ganger, blant annet i åpen høring om budsjettforslaget i stortingets energi- og miljøkomité, tatt til orde for at den foreslåtte økningen ikke gjennomføres og at skjermingsfradraget økes.