Nyhetsartikkel

06 desember 2016

Varsel om flom, gult nivå for deler av Møre og Romsdal og Trøndelag

NVE varsler flom for deler av Møre og Romsadal og begge Trlndelags-fylkene. I tillegg meldes det om fare for jordskred på gult nivå både i Nord- og Sør-Trøndelag onsdag og torsdag.

Mye regn kombinert med stor snøsmelting fører til stor vannføring i flere vassdrag og ustabile masser flere steder, noe som kan føre til utglidninger og ras.

Det er meldt mye nedbør og høye temperaturer også utover i uka, så faren for flom og ras kan bli større inn mot helgen i mange fylker.

 

 

Se varsel på http://www.varsom.no

Kommentarer

kommentarer