Nyhetsartikkel

06 desember 2016

Nær 3000 strømkunder skal få lavere nettleie

Trønderenergi overtar nett- og strømsalgvirksomheten til Selbu Energiverk, som har hatt en av de høyeste nettleiene i Trøndelag.

Det var generalforsamlingen i det kommunalt eide Selbu Energiverk (SEV), som i et møte på mandag vedtok å selge nett- og kraftomsetningsvirksomheten til Trønderenergi.

Ifølge en pressemelding var det Stortingets vedtak om å endre energiloven i mars i år, som var årsaken til salg av nettvirksomheten.

Må skilles ut
Endringene krever blant annet at nettvirksomheten skilles ut fra resten av virksomheten i energiselskapet , og har egen ledelse.

Trønderenergis konsernsjef Ståle Gjersvold har tidligere håpet at dette ville føre til sammenslåinger , og ifølge Selbu Energiverk har dette gjort at de har sett på organiseringen av selskapet.

– Jeg mener overdragelsen av nett- og kraftomsetningsvirksomheten til Trønderenergi nå, på de fremforhandlede betingelser, er den beste løsningen for SEV, de ansatte, innbyggerne og næringslivet i Selbu, og eieren Selbu kommune, sier administrerende direktør Per Otnes i Selbu Energiverk i meldingen.

Ifølge Trønderenergi er det i underkant 3000 nettkunder i Selbu som fra nyttår blir en del av selskapets nettområde.

Selbu Energiverks kunder har hatt en av de høyeste nettleiene i Trøndelag, og ifølge pressemeldingen vil en normalhusholdning spare rundt 3600 kroner når de nå blir kunder hos Trønderenergi.

Totalt skal det bety årlig besparelse på rundt 10 millioner kroner for Selbu-samfunnet.

– Ikke økning
I en e-post til eierne i Trønderenergi skriver Gjersvold at nettleien til de eksisterende kundene ikke blir høyere etter overtakelsen.

– Det at Trønderenergis nett vokser er først og fremst til fordel for alle parter. Det blir flere å dele faste kostnader på, som for eksempel kostnadene ved å drive vår døgnbemannede nettsentral, skriver Gjersvold.

Partene ønsker ikke å gå ut med kjøpesummen for virksomhetene.

Kommentarer

kommentarer