Day

desember 5, 2016

Bra att EU vill satsa mer på avancerade biodrivmedel

EU-kommissionens vinterpaket för vårt framtida energisystem har fått mycket kritik. Europaparlamentariker Linnéa Engström menar ändå att det finns bra saker som bör uppmärksammas. - Vinterpaketet utvecklar ett nytt strategisk tänk kring eco-design och energieffektivitet. Och det reviderade direktivet för förnybarenergi sätter ett högre mål för avancerade biodrivmedel, säger Linnéa Engström, medlem i Europaparlamentets miljöutskott. Engström menar att i en värld med en ökande befolkning och minskande produktiv åkermark, som orsakas av klimatförändringar och torka, är det inte försvarbart att fortsätta köra bil på matbaserade biodrivmedel. Linnéa Engström framhåller att framtidens biodrivmedel måste vara mycket mer klimat- och energieffektiva och även fungera för bränsleceller. Därför vill kommissionen minska andelen matbaserade biodrivmedel till förmån för bränslen gjorda på avfall eller skogliga restprodukter. I det perspektivet sitter Sverige på en enorm potential för en ny grön basindustri. Vi måste ta ansvar för våra klimatavtryck och främja en inhemsk produktion. - Förslaget hotar inte svensk etanol, som har en hög klimatprestanda. EU:s begränsning kommer inte att överstiga vår produktion. Det skapar tvärtom en stor marknad för svensk etanol i EU, eftersom klimatkraven stänger ute ”ful-etanol”, säger Linnéa Engström