Nyhetsartikkel

04 desember 2016

– En styrke på lang sikt

Hemne Kraftlag topper lista over Norges mest solide energiselskap.

Det viser en oversikt utarbeidet av bransjemagasinet Energi.

Soliditeten måles etter hvor stor andel egenkapital selskapene har i forhold til totalkapitalen. For Hemne Kraftlag var denne andelen 87,8 prosent i 2015. Høland og Setskog Elverk SA kom nærmest med en andel på 85,5 prosent. Orkdal Energi ligger på 50,5 prosent i 2015, mens tallet for Trønderenergi (konsernet), lå på 56,6 prosent. Trønderenergi Nett AS hadde en andel på 73,3 prosent.

61 selskaper; både rene nettselskaper og energiselskaper med flere aktiviteter, er vurdert i forhold til offisielle regnskapstall. For andre år på rad ligger Hemne Kraftlag øverst på statistikken.

Lite i utbytte
– Vi har kommet meget godt ut på denne oversikten både i 2014 og 2015, og det skyldes at vi har hatt og har eiere som tenker langsiktig. Årsmøtet, det som tidligere ble kalt representantskapet, har alltid vært tydelig på at det er viktig med gode økonomiske resultater, og at overskudd skal pløyes tilbake i virksomheten. Det er mange eksempler fra andre selskaper på at eierne har tatt ut alt overskuddet i utbytte, men det er ikke tilfellet hos oss. Dette har gitt oss muligheten til å foreta en fornuftig utbygging av nettet i vårt konsesjonsområde, sier konsernleder Per Arne Kaarstad til Avisen ST.

Samtidig har styret vært tydelig på den lokale forankringa.

— De har i tillegg fokus på at soliditet er viktig i forhold til handlefrihet, lokalt eierskap, lokal tilhørighet og tilstedeværelse, sier han.

Uavhengig av nettleie
De fleste av Hemne Kraftlags seks datterselskaper har bidratt til overskudd og bedre avkastning i konsernet. Dette er midler som regnskapsmessig går inn i morselskapet.

Men Kaarstad forklarer at alt dette ikke har noe med nettleie å gjøre.

— Mange vil kanskje spørre seg hvorfor vi ikke senker nettleia, men den har ingenting med dette å gjøre. Nettleia fastsettes av NVE, som basert på visse forutsetninger gir alle nettselskaper en årlig inntektsramme på hvor mye vi kan ta i nettleie.

Økonomisk base
– Hvorfor er det viktig å ha god soliditet?

— Dette handler om framtida vår. En god soliditet er en økonomisk base som styrker oss som et lokalt kraftselskap i åra framover.

Kommentarer

kommentarer