Nyhetsartikkel

27 november 2016

BKK-direktør tar til orde for færre selskap i kraftbransjen

– Det er i overkant av 140 nettselskap i Norge i dag. Det er lite som taler for at det er en rasjonell struktur, sier konserndirektør Ingrid von Streng Velken i BKK.

Hun peker på en stadig tydeligere politisk ytret vilje om konsolidering i bransjen.

– Vi har ambisjoner om å være en motor i den strukturutviklingen og vil nok eie mer nett frem i tid.

– Og hvordan er man en motor? Er det snakk om å kjøpe opp andre? 

– Det vil være en kombinasjon av hvor man finner samarbeidsløsninger og hvem er villig til å selge. Vi må erkjenne at det er mange lokale arbeidsplasser i de mindre nettselskapene og vi må være ydmyke for å drive en desentralisert løsning, samtidig som vi finner stordriftsfordeler. Men det blir stadig vanskeligere å være liten.

Hør resten av samtalen med Velken, Hans Petter Kildal fra Bergen Energi og Kjetil Lund fra Statkraft om blant annet hvordan norsk vannkraft kan øke sin verdi, om fremtidens energiaktører finnes i dag og om disruptivt er et innholdsløst buzzord. Fra Sysla

Kommentarer

kommentarer