Nyhetsartikkel

22 november 2016

Milliongebyr til kraftselskap i Narvik

Nordkraft Magasin AS i Narvik er ilagt et gebyr på 1,5 millioner kroner for brudd på konsesjonsvilkåret om slipp av minstevannføring.

 

Konsesjonsbruddet gjelder Hunddalselva i Narvik kommune, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og foregikk ifølge NVE i perioden 1982-2014.

– Selskapet har ikke sluppet den minstevannføringen de er pålagt, og som er nødvendig for å opprettholde økosystemet i og langs vassdraget. I tillegg har selskapet utvist sendrektighet i å forvisse seg om at kravet til slipp av vann blir etterlevd, sier seksjonssjef Øyvind Leirset i NVEs miljøtilsyn.

Nordkraft Magasin kan klage vedtaket inn for Olje- og energidepartementet innen tre uker.

Kommentarer

kommentarer