Nyhetsartikkel

20 november 2016

3,9 øre per kilowattime til grønne sertifikater

Fra 1. desember legger Gudbrandsdal Energi til strømprisen med 3,9 øre per kilowattime på spotkraftavtaler for å dekke kostnadene til grønne sertifikater.

«Myndighetene har innført elsertifikatplikt på kraftleveranser i Norge i likhet med Sverige som har hatt dette siden 2003. Elsertifikatordningen skal bidra til økt produksjon av kraft fra fornybare energikilder. Målsettingen er 28,4 TWh ny fornybar årlig kraftproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen 2020», skriver Gudbrandsdal Energi i en epost til sine kunder.

For å skape etterspørsel etter elsertifikater har staten gjennom elsertifikatloven lagt en plikt på strømleverandørene til å kjøpe sertifikater til sine strømkunder tilsvarende en viss prosentandel av omsetningen. Andelen i 2012 var satt til 3 prosent. Denne vil trolig stige til 18,9 prosent i 2020 for deretter å falle til null mot 2035. For 2016 er Gudbrandsdal Energi forpliktet til å kjøpe inn sertifikater for 11,9 % av omsetningen til sluttbrukermarkedet. Alt forbruk av kraft som i dag er gjenstand for forbruksavgift på elektrisitet må strømleverandøren kjøpe inn sertifikater for. Prisen på elsertifikatene blir basert på tilbud og etterspørsel.

«For å dekke en del av vår selvkost på denne avtalen, vil derfor påslaget på Spotpris Goo 15 øke fra dagens 1,99 øre/kwh til 3,9 øre/kWh inklusive mva fra og med den 01.12.2016. I snitt utgjør dette ca 30 kr/mnd. » skriver selskapet i eposten til sine kunder.

Elsertifikatordningen gir betydelig mer strømproduksjon inn i markedet. Det betyr at summen av strømprisen og kostnader til elsertifikater nødvendigvis ikke blir høyere enn tidligere.

Økende kraftoverskudd i skandinavia de siste årene har presset ned strømprisene. For øyeblikket er strømprisene frem til 2020 lavt priset, selv om prisene i høst har vært over normalen pga kaldt og tørt vær. Vi håper dette vil normalisere seg etterhvert.

Du kan også lese mer om dette på www.energinorge.no og www.nve.no

Kommentarer

kommentarer