Nyhetsartikkel

09 november 2016

Nettselskabenes tariffer er til debatt i heile Europa

Norge og Sverige overveier å flytte en del av deres nettariffer fra forbruk av strøm (kWh) til behov for effekt (kW).

Danmark gør det, Norge kigger på det, Sverige overvejer, og det øvrige Europa tænker tanker. Det store spørgsmål om, hvordan elnetselskaberne (DSO’erne) kan indføre fremtidssikrede el-tariffer, der blandt andet kan understøtte et mere fleksibelt elforbrug og har en fair fordeling af priser mellem forskellige kundegrupper, er oppe at vende overalt.

I Sverige er Energimarknadsinspektionen næsten færdig med sine analyser, der vil blive finjusteret omkring jul – efter at EU-Kommissionen har fremlagt en vinterpakke om energiforhold i starten af december.

– Vi har fremlagt en række foreløbige anbefalinger for den svenske regering og udgiver en endelig rapport den 3. januar, oplyste analytiker for netområdet, Kristina Östman fra Energimarknadsinspektionen, i går på en konference for nordiske for energiregulatorer (NordREG) og andre interesserede hos Energitilsynet i København.

De nordiske lande har et fælles engrosmarked for elektricitet, og de nordiske regeringer har for længe siden vedtaget, at der også skal skabes ét fælles detailmarked.

Knap 400 elhandlere bejler til kunder i Danmark, Norge, Sverige og Finland, men de gør det land for land. NordREG kommer med en statusrapport i begyndelsen af 2017, men ét fælles detailmarked for små elkunder bliver næppe foreløbig en realitet.

Fundamentet er endnu ikke på plads, så indtil videre bliver mulige tarifmodeller analyseret, og der bliver satset på udrulning af fjernaflæste elmålere. Som følge af et EU-direktiv skal stort set alle kunder i Europa have smarte målere, og det lever eksempelvis Norge op til i 2019 og Danmark i 2020.

Nogle af de få norske elnetselskaber, der har installeret intelligente målere hos deres kunder, har indført variable tariffer. Udrulningen af målere tager fuld fart de næste par år, og samtidig varmer branchen op til at drøfte en ny tarifmodel. I løbet af 2017 vil Norges vassdrags- og energidirektorat sende et konkret forslag i høring med en eller flere mulige modeller, der kan belønne fleksibelt elforbrug, skriver Dansk Energi på deres nettsider.

– Det kan føre til ændringer i 2020-21, forventer Velaug Mook, der er rådgiver i Elmarkedstilsynet under NVE.

Noget af det, der overvejes både i Sverige og Norge, er at flytte dele af tariffen fra at ligge på forbrug af el (kWh) til behov for effekt (kW), fremgik det af oplæg på konferencen i går.

I Danmark har elnetselskaberne for nylig indført en Tarifmodel 2.0, der via en harmonisering af begreberne bag tarifferne gør livet lettere for elhandelsselskaberne. Med den nye model er tarifferne for solcelleejere og andre egenproducenter på distributionsnettet blevet hævet fra næsten nul til et mere rimeligt niveau, ligesom det er gjort lettere for elnetselskaberne at præmiere kunder, der reagerer på prissignaler.

Som en konsekvens af Tarifmodel 2.0 har NRGi Net for eksempel gjort det dyrere for alle kunder at bruge nettet til transport af el om vinteren i kogespidsen mellem kl. 17 og 20, hvilket altså animerer virksomheder og husholdninger til at flytte forbrug. Samme mekanisme gælder for Radius’ kunder i takt med, at de får fjernaflæste elmålere.

– Jeg vurderer, at vores nye tarifmodel er en succes. Næsten alle elnetselskaber bruger Tarifmodel 2.0, oplyste chefkonsulent Torben Møller Pedersen fra Dansk Energi i går på NordREG-konferencen.

Ikke desto mindre står det klart, at modellen ikke løser alle problemer. Derfor er Dansk Energi sammen med sine medlemmer og andre partnere i gang med at skitsere en Tarifmodel 3.0.

– Om 2-3-4 år har vi en ny model. Vi skal holde fast i harmoniseringen, men vi skal blive bedre til at belønne fleksibelt elforbrug og have en mere fair fordeling af omkostninger mellem forbrugere og forskellige typer af producenter. Allerede nu bliver over 50 procent af den danske elproduktion født ind på distributionsnettene, og den andel vil stige, påpeger Torben Møller Pedersen, der også nævner effektbetaling som en fremtidig mulighed.

De europæiske regulatorer udgiver i andet kvartal 2017 en rapport med erfaringer og gode råd om nettariffer. Det sker i regi af Council of European Energy Regulators (CEER).

Kommentarer

kommentarer