Nyhetsartikkel

28 oktober 2016

Solid drift, men nedskrivninger ga negativt resultat

Statkraft oppnådde i tredje kvartal 2016 et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2001 milllioner kroner, en økning på 702 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2015.

Kvartalets resultat etter skatt endte på -1417 millioner kroner etter nedskrivning av aktiva som følge av lavere langsiktige prisforventninger.

Økningen i EBITDA ble først og fremst drevet av høyere nordiske kraftpriser og høyere produksjon som følge av en vellykket energidisponering. Gjennomsnittlig systempris i Norden var 25,2 EUR/MWh i tredje kvartal. Dette var en svak økning fra andre kvartal, og en økning på 89 % sammenlignet med de lave kraftprisene vi opplevde i samme periode i 2015. Statkrafts totale produksjon økte med 2,2 TWh fra tredje kvartal i fjor til totalt 13,3 TWh i dette kvartalet.

Statkrafts forventninger til langsiktige kraftpriser har blitt påvirket negativt av lavere forventede brenselpriser. Dette er hovedårsaken til nedskrivninger av vann- og vindkraftverk i flere land. Det ble regnskapsført 2384 millioner kroner i nedskrivninger i konsolidert virksomhet og 172 millioner kroner i tilknyttede selskaper i perioden.

– Statkrafts kjernevirksomhet er grunnleggende sterk med en solid kontantstrøm. Nedskrivningene reflekterer en nedgang i våre langsiktige prisforventninger. For å tilpasse oss markedsutviklingen har vi startet et omfattende forbedringsprogram i alle deler av organisasjonen, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Arbeidet med Statkrafts forbedringsprogram er i rute. Målet er å styrke konkurransekraften og redusere årlige kontrollerbare kostnader med 15 prosent, tilsvarende 800 millioner kroner, innen utgangen av 2018, målt mot 2015.

Statkraft besluttet i fjor å ikke investere i nye havbaserte vindkraftprosjekter og deretter optimalisere den eksisterende havvindporteføljen i Storbritannia. Statkraft har nå startet forberedelsene av salg av aktiva innen havbasert vindkraft.

Vannkraftverket Banja på 73 MW i Albania kom i drift og vil årlig produsere om lag 255 GWh.

Videre ferdigstilte Statkraft Nedre Røssåga kraftstasjon. Dette er et av de største vannkraftprosjektene i Norge på 15 år. Installert effekt har blitt økt fra 250 til 350 MW og den årlige kraftproduksjonen øker med om lag 200 til 2150 GWh. Kraftstasjonen er nå klar for nye 50 år med drift.

Den nye kapasiteten forsterker Statkrafts posisjon som Europas største leverandør av fornybar energi

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Presentasjon Q3 2016
Interim report Q3 2016

Kommentarer

kommentarer