Nyhetsartikkel

19 oktober 2016

Kraftig bedring for Norske Skog

Norske Skog fikk et brutto driftsresultat på 251 millioner kroner i tredje kvartal, mot 163 millioner i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Selskapet fikk et driftsresultat på 114 millioner i kvartalet (-167), av driftsinntekter på 2.918 millioner (2.779).

Norske Skog opplyser at markedsbalansen for publikasjonspapir i Europa er gunstig som følge av utflating i etterspørselen og kapasitetsstengninger. Avispapirmarkedet vil bli strammere i 2017 med betydelige, annonserte nedstengninger i den europeiske kapasiteten, noe som bør gi rom for prisøkninger, opplyses det.

Det asiatiske eksportmarkedet for avispapir, som har en økt betydning for Norske Skog på grunn av et mindre hjemmemarked i Australasia, viser oppmuntrende prisforbedringer.

De pågående vekstinitiativene vil bidra marginalt til driftsresultatet neste år, og vil nå fullt potensial innen 3-4 år, opplyser selskapet.

«Tiltak for å redusere de faste kostnadene fortsetter ved samtlige enheter med sikte på et løpende konsernnivå på 600 millioner kroner pr kvartal ved utgangen av 2016», heter det.

Norske Skog opplyser at den seneste valutautviklingen, spesielt svekkelsen av det britiske pundet, men også kronestyrkingen mot euro, er negativt for selskapet.

«Kombinert med noe høyere energi- og returpapirkostnader, vil dette redusere den positive sesongeffekten fra høyere salgsvolum i fjerde kvartal», heter det.

Nybygg

Norsk Skog er i diskusjoner med partnerne for konvertering av avispapirmaskinen ved Bruck i Østerrike til hygienepapirproduksjon.

Avispapirproduksjonen på 125.000 tonn vil stenge i slutten av 2017. LWC-produksjonen på 265 000 tonn vil fortsette, heter det.

Videre opplyser selskapet at byggingen av et biogassanlegg i ved Saugbrugs i Halden, til 150 millioner kroner, er planlagt ferdigstilt i slutten av 2016.

«Biogassanlegget vil fullt ut bidra til brutto driftsresultatet i 2017. Saugbrugs har i tillegg initiert vekstprosjekter knyttet til utvikling av mikrofibrillær cellulose (nanocellulose) og fiberplater», heter det.

Biogassanlegget ved Golbey er under bygging og forventes å være ferdig i løpet av 2017.

«Prosjektet på Golbey vil bli finansiert lokalt. Anlegget vil bli tilknyttet det biologisk-kjemiske renseanlegget og være dimensjonert til å kunne forbruke hele bioavfallet fra papirproduksjonen. Golbey gjennomfører flere prosjekter, som kombinerer synergieffekter fra eksisterende anlegg og nærliggende industriklynger», heter det.

Nature Flames produksjon av trepellets har nådd en årlig kapasitet på 40.000 tonn, opplyser Norske Skog. Selskapet vurderer å utvide produksjonen av pellets, som følge av en betydelig konkurransefordel i eksportmarkedet.

«Trepellets er et fornybart alternativ til fossilt brensel for de store økonomiene i Sør-Øst Asia», heter det.

Norske Skog

(tall i millioner kroner)

3Q16

3Q15

Driftsinnteker

2.918

2.779

Driftsresultat

114

-167

Driftsresultat (brutto)

 

 

Kommentarer

kommentarer