Nyhetsartikkel

17 oktober 2016

Utslippsfri energibruk viktigere enn mer fornybarstøtte

En ny rapport viser at støtteordninger, som er ment som hjelp for mer fornybar produksjon, er i ferd med å undergrave klimaomstillingen i Europa.

Energi Norge har fått utarbeidet en rapport som viser at fortsatt subsidiering av modne teknologier, som landbasert vind- og solkraft i Europa, undergraver klimaomstillingen i Europa. Støtten undergraver karbonprisen i EUs kvotemarked, bidrar til fossil overkapasitet, utsetter utvikling av fleksible løsninger og fordyrer klimaomstillingen.

Gal ressursbruk
Rapporten var et av temaene under foredraget «Samarbeid for å nå klima- og energimål – et næringslivsperspektiv» som næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge holdt under Norges Energidager denne uken.

– Rapporten viser at det blir gal ressursbruk å fortsette å støtte modne fornybarteknologier etter 2020. Europa og særlig Norden bør nå konsentrere den offentlige innsatsen mot utslippsfri energibruk, særlig innenfor transport og bygg. Dette gir i tillegg til direkte klimanytte og bedre luft, økt energieffektivitet, høyere fornybarandel og bedret forsyningssikkerhet, sier Kroepelien.

Fortsatt støtte forsterker problemene
Thema, som på oppdrag fra Energi Norge har utarbeidet rapporten, peker på at utfasing bør skje når teknologiene er modne, og begrunner dette nærmere ut fra erfaringsbasert- og økonomisk analyse. De avviser en tilnærming ut fra lønnsomheten til teknologiene i markedet. Rapporten viser også at fortsatt støtte forsterker problemene med fossil overkapasitet, undergraver karbon-prisen, utsetter utvikling av fleksibilitetsløsninger og utløser behov for ytterligere støtte.

Kroepelien peker på at avvikling av støtte må skje sammen med en styrking av kvotesystemet ETS, avvikling av støtte til fossil energi og styrking av energimarkedet.

– Rapporten viser hvordan Europa står ved et veiskille i energi- og klimapolitikken. Vi håper Kommisjonens forslag til fornybardirektiv, markedsdesign og styringsstruktur, som er ventet i desember, tar oss ut av denne grøften. Det betyr mye for lønnsomheten til den norske rene, regulerbare vannkraften, avslutter han.

Kommentarer

kommentarer