Nyhetsartikkel

16 oktober 2016

Støtte til svenske plusskunder

I budgetpropositionen för 2016 presenterade regeringen att ett stöd till privatpersoner för lagring av egenproducerad el ska införas.

Sammanlagt ska 175 miljoner kronor avsättas under perioden 2016-2019.

Privatpersoner ska kunna få bidrag till energilagring om 60 % av godkända kostnader upp till högst 50 000 kronor.

Elproduktionsanläggningen som energilagringssystemet kopplas till måste vara ansluten till elnätet för att bidrag ska kunna ges.

Förordningen väntas träda i kraft den 15 november,skriver Sweco i ett pressmeddelande.

Kommentarer

kommentarer