Nyhetsartikkel

14 oktober 2016

Ny vindmøllestrid i Birkenes

Det går mot ny strid rundt vindmølleutbygging i Birkenes kommune på Sørlandet med nytt prosjekt på trappene.

Myndighetene sa nylig nei til Storehei vindkraftverk, men selskapet E.On Vind og grunneiere i området lanserer nå et nytt prosjekt.

God tro
– Vi har mer troen nå. Det er mindre hytter og mindre konfliktområder og det er lokale grunneiere som bor her og driver eiendommene som nå får nytte av dette, sier grunneier Per Erik Stoveland til NRK.

Saken skal trolig avgjøres politisk i løpet av høsten.

Nå er det snakk om investeringer for 940 millioner kroner og 21 vindmøller på heiene Bjelkeberg og Oddehei. Dette mener grunneier Stoveland er ren distriktspolitikk.

– Det er ni små bedrifter som blir levedyktige, det er folk som klamrer seg fast til melke- og skogsproduksjon for å greie seg. Nå kan de kanskje livnære seg av dette, sier han.

Gruppa Motvind som stod i bresjen for vindkraftmotstanden i forrige runde, er ikke enig at det nye forslaget er mer spiselig.

– De kommer til å bygge større turbiner enn de opprinnelig søkte om, og det er større ulemper for de fastboende. sier styremedlem Wiggo Svendsen i Motvind.

 

Kommentarer

kommentarer