Nyhetsartikkel

13 oktober 2016

Mycket energi kan sparas i datacenter

Energimyndigheten har beslutat stödja ett forskningsprojekt på SICS North Swedish ICT i Luleå.

Total budget är 8,6 MSEK under två år för att minimera energianvändningen i datacenter. Projektet ska utveckla nya strategier som utnyttjar skillnader i lufttryck för att kontrollera luftflödet, med mindre fläktanvändning och stora energivinster som följd.

Tillsammans med Luleå tekniska universitet och en rad branschpartners har SICS Swedish ICT formulerat sex forskningsteman för att ta itu med de största utmaningarna för hela datacenterindustrin idag:

Högpresterande storskaliga datamoln för effektiv databehandling, lagring och kommunikation
Fjärrstyrt och autonomt optimerat datacenterunderhåll
Låg infrastruktur overhead för effektiv energianvändning
Datacenterbyggnader utan koldioxidutsläpp för en hållbar livscykel
Elnätsinteraktion med låga förluster och förnyelsebara energikällor för affärskritisk drift.
Holistisk datacenterautomation för effektiv optimering av alla lager.

Det nu finansierade projektet på SICS North och Luleå tekniska universitet, kallat DRAFT, antar utmaningen i punkt nummer tre på listan: Låg infrastruktur-overhead. Huvuddelen av datacentrets grundläggande energiåtgång kommer från olika fläktar för luftcirkulation. Det finns fläktar dels i kylningssystemet, dels i själva servrarna. Man bortser ofta från serverfläktarnas energiåtgång eftersom den hamnar både i täljare och nämnare för beräkningen av PUE, den enhet som ofta används för att beräkna effektivitet och energiåtgång i datacenter, men den är likafullt en stor energitjuv.

Projektets mål är att studera energieffektivitet i traditionella respektive ombyggda datacentermoduler med både numeriska och experimentella metoder. Samarbetspartners i projektet är SICS Swedish ICT och Strömningsmekanik på Luleå tekniska universitet med stöd från Siemon, Facebook, DCT, Swegon, Eitech och SEE Cooling. Projektet finansieras också från Region Norrbotten.

Projektet som har kickoff i oktober kommer att vila tungt på den planerade nya modulen i datacentret, kallad Modul 2. I Modul 2 kan undersökningar av luftflöden göras både med och utan datorgolv. Det är också här som skillnaderna i lufttryck kan åstadkommas och studeras, genom olika inbyggnationer med kalla och varma korridorer.

SICS Swedish ICT är en obunden forskningsorganisation med cirka 195 högt kvalificerade forskare (76 Ph.D.) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, internet of things, interaktion, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och systems of systems. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.

SICS mål är att bidra till den svenska industrins konkurrenskraft genom avancerad och fokuserad forskning inom strategiska områden av datavetenskapen och aktivt marknadsföra användandet av nya forskningsrön och resultat inom industrin och samhället i stort.

SICS Swedish ICT ingår i institutsgruppen Swedish ICT Research som är en del av RISE, Research Institutes of Sweden.

Kommentarer

kommentarer