Nyhetsartikkel

13 oktober 2016

Gode tider for eksport av fornybar-teknologi

Mens oljeleverandørene sliter, sender norske leverandører stadig mer fornybar-teknologi ut av landet.

Ifølge Teknisk Ukeblad solgte norske bedrifter i 2015 varer og tjenester innen fornybar energi for over 11 milliarder kroner i utlandet.

Det er en økning på 3 milliarder fra året før, viser ferske tall fra Eksportkreditt.

Selskapet Scatec Solars utbyggingsdel er den største eksportøren av fornybar-teknologi. De utvikler og bygger ut solkraftverk som de selv eier og driver. I 2015 eksporterte de for 789 millioner kroner. Om man legger til tjenester som Scatecs datterselskaper i utlandet leverer, blir totalt utenlandsomsetning nær 1,2 milliarder kroner.

– Omsetningen er drevet fram av en fortsatt sterk vekst i utbygging av ny kapasitet i storskala solparker globalt, sier Mikkel Tørud, finansdirektør i Scatec Solar.

Det siste året har to store prosjekter i Honduras og Jordan vært de viktigste for selskapet. Bak Scatec på lista over de største fornybarleverandørene følger Siem Offshore og Fred. Olsen Ocean.

Kommentarer

kommentarer