Nyhetsartikkel

06 oktober 2016

Den første vindmølleparken i innlandet

Hittil er alle landbaserte vindkraftanlegg i Norg bygget langs kysten. Nå kommer det første i skogene i innlandet.

Cirka 1,4 milliarder kroner satser Eidsiva Energi, sammen med sine partnere Gudbrandsdal Energi og Stadtwerke München, på Raskiftet vindkraftverk. I slutten av august ble arbeidet med å gjennomføre prosjektet påbegynt på vestsiden av Osensjøen i kommunene Trysil og Åmot i Hedmark fylke.

Med sine 31 turbiner legger vindkraftverket beslag på et område på 27 kvadratkilometer. Opp til navet er hver turbinen 117 meter høy med en rotordiameter på 126 meter. Når anlegget står ferdig vil det produsere cirka 370 GWh i året. Dette tilsvarer strømforbruket til mellom 18 000 og 19 000 husstander.

Fra vi identifiserte området til første spadetak har det tatt cirka seks år, forteller Ola Børke i Eidsiva Energi. – Bak oss har vi en lang og tidkrevende prosess, men vi har forståelse for at konsesjonsprosessen på slike store energianlegg krever bred involvering og grundig saksbehandling. Selv om Raskiftet bygges i et område med spredt bosetting blir både fastboende og fritidseiendommer visuelt berørt. Det er ingen tvil om at dette anlegget vil synes i terrenget, som er en åpenbar konsekvens av vindkraftutbygging. Vi har naturlig nok fått varierte tilbakemeldinger fra berørte og interessegrupper i planfasen, men opplever nå at de fleste synes det er bra at vi har kommet til en endelig avklaring.

Turbinene er det danske Vestas som skal levere. Hoved-entreprenør er svenske OX2, som har bred erfaring med å bygge vindkraftverk i tilsvarende terreng med tilsvarende vindressurs i Sverige.

Kommentarer

kommentarer