Nyhetsartikkel

05 oktober 2016

Regeringen hotar elnätsbolagen

Elnätsbolagen har höjt priserna kraftigt de senaste åren. Nu hotar energiminister Ibrahim Baylan med att prisreglera hårdare.

Jättarna Vattenfall och Ellevio (före detta Fortum) är klart värst. Mellan åren 2010 och 2016 har de höjt elnätspriset med 38 procent. Övriga bolag har i snitt höjt med 16 procent, enligt Villaägarnas sammanställning.

Det är väldigt höga prisökningar jämfört med övriga prisökningar i samhället, säger Baylan (S).

Elnätsbolagen har naturliga monopol, att ha parallella kablar är inte ekonomiskt försvarbart. Marknaden är dock prisreglerad där Energimarknadsinspektionen (EI) har i uppdrag att granska bolagens föreslagna prisökningar. Problemet, ur elkundernas synvinkel, är att myndigheten har förlorat i domstol och nu ligger ytterligare segdragna processer och väntar i domstolarna.
Energiministern skjuter till mer pengar till EI och ger samtidigt myndigheten i uppdrag att se över om det behövs hårdare nypor, en reglering där elnätspriset helt enkelt bestäms av EI på förhand via ett förutbestämt avkastningskrav.

Jag utesluter inte det, säger Baylan til Dagens Industri.

Enligt intresseorganisationen Villaägarna är Vattenfall och Ellevio för en vanlig husägare nu omkring 3 300 kronor dyrare i snitt per år än de andra elnätsbolagen.

Kommentarer

kommentarer