Nyhetsartikkel

24 august 2016

Jærnettet ut på offentlig høring

Melding med forslag til utredningsprogram for framtidens regionalnett på Sør-Jæren er lagt ut til offentlig høring.

Meldingen beskriver behovet for å bygge nytt regionalnett i området mellom Vagle i Sandnes og Opstad i Hå, samt en beskrivelse av utbyggingsplanene og et forslag til program for å utrede konsekvensene av tiltaket.

Meldingen skal bidra til å gi offentligheten og berørte parter informasjon om prosjektet og sikre at det kommer inn synspunkter på planene og det foreslåtte utredningsprogrammet. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er ansvarlig for den videre offentlige prosessen, og som tar imot innspill. Høringsfrist er satt til 9. oktober 2016.

Planene omfatter bygging av nye transformatorstasjoner og nye strømlinjer mellom stasjonene. Totalt er det ni stasjoner og ca 50 km strømlinjer i dagens regionalnett i området. Alternative linjetraseer og stasjonsplasseringer som presenteres i meldingen er flere steder justert etter innspill som kom i forbindelse med åpne møter og kontordager før sommeren.

Offentlige møter

NVE vil arrangere åpne møter i september hvor den videre prosessen samt utbyggingsplanene vil presenteres nærmere:

Mandag 12. september kl. 19.00, Klepp Rådhus kommunestyresalen
Tirsdag 13. september kl. 19.00 Nærbø samfunnshus

I tillegg til de offentlige møtene som vil bli arrangert av NVE 12.og 13. september, vil Lyse Elnett arrangere åpne kontordager:

Tirsdag 20. september kl. 12-18, Kleppe bedehus
Onsdag 21. september kl. 12-18, Bryne Kro & Hotell

Det er mulig å finne kart og mer informasjon om prosjektet på nettsiden www.lysenett.no/stromjaren. For henvendelser til Lyse Elnett kan grunneierkontakt Åge Emanuel Rovik kontaktes på tlf. 51 90 88 79 eller mob. 976 33 909.

Høringsinnspill
Melding med forslag til utredningsprogram er også tilgjengelig på NVE sine nettsider www.nve.no/kraftledninger
Høringsinnspill kan sendes inn digitalt på nettsiden til NVE, som epost til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.

Innspill til meldingen må sendes innen 9. oktober.

Kommentarer

kommentarer