Nyhetsartikkel

05 august 2016

Bekymret for at nye miljømål rammer fornybar energi

Klima- og miljødepartementet har godkjent regionale vannforvaltningsplaner i tråd med EUs vanndirektiv. Planene har fått mindre omfang enn Energi Norge fryktet, men kan fortsatt gi store konsekvenser for kraftproduksjon.

Etter flere års prosess med utvikling av 11 regionale forvaltningsplaner med til dels svært omstridte miljømål, valgte departementet å offentliggjøre endelig planer.

Planene som gjelder for perioden 2016-2021, inneholder miljømål for alle elver, innsjøer, kystvann og grunnvann i Norge. Dokumentene viser at det i nærmere 400 vann og elvestrekninger er satt miljømål som antas å berøre vannkraftsektoren.

– Planene har fått mindre omfang enn fryktet, men vi er fortsatt bekymret for at de kan svekke produksjonen av fornybar energi. Det kan ramme både verdiskaping, forsyningssikkerhet og klimatiltak, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Han understreker at fornybarnæringen er opptatt av å forbedre miljøet i vassdrag der det er nødvendig.

– Vi jobber daglig med miljøtiltak for fisk og andre arter, og har brukt hundrevis av millioner på dette. Det er mange gode tiltak som kan settes inn uten å ramme produksjonen av fornybar energi. Stortinget har nettopp slått fast at vannkraften skal være ryggraden i fremtidens klimavennlige energisystem. Da må terskelen for å svekke vannkraften være høy, sier Ulseth.

Nå blir det NVEs oppgave å godkjenne konkrete miljøtiltak i vassdragene. Energi Norge er opptatt av at dette skjer i dialog med kraftnæringen, slik at vi kan finne gode løsninger som i minst mulig grad berører produksjon av fornybar energi.

Les pressemelding fra KLD her

 

FOTO: Bjørn Stuedal / Klima- og miljødepartementet

Kommentarer

kommentarer