Nyhetsartikkel

14 juli 2016

Hver annen kunde har ikke byttet leverandør på mer enn fem år

Det ble foretatt 45 prosent flere kraftleverandørskifter blant husholdningene i første kvartal 2016, enn i tilsvarende kvartal i 2015. Tall fra nettselskapen indikerer at nesten halvparten av husholdningskunder ikke har byttet kraftleverandør på fem år.

Resultatene framkommer av beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse for første kvartal 2016.

Antall leverandørskifter i årets første kvartal var 109 000. Dette tilsvarer en økning på 45 prosent sammenlignet med første kvartal 2015. Det høye antallet leverandørskifter følger opp den høye bytteaktiviteten som ble observert i fjerde kvartal i fjor. Forbrukerrådets nye strømprisportal strømpris.no ble lansert i tredje kvartal 2015, noe som kan ha gitt utslag i byttetallene.

Blant næringskundene økte bytteaktiviteten med 60 prosent fra første kvartal 2015 til første kvartal 2016.

44 prosent har ikke byttet på fem år

For første kvartal 2016 har det blitt innrapportert tilleggstall om leverandørskifter fra 38 nettselskaper, som representerer 83% av husholdningsmarkedet. Beregninger basert på tilleggstallene viser at 18% av husholdningene som bytter kraftleverandør går tilbake til den opprinnelige kraftleverandøren innen 3 måneder. Beregningene viser også at 44% av norske husholdninger ikke har byttet kraftleverandør de siste 5 årene.

Det tas forbehold om at dette er en ny type innrapportering og at beregningene er foreløpige.

Billigere strøm

Prisene på strømavtaler for norske sluttbrukere var rimeligere i første kvartal 2016, enn i første kvartal 2015. Standard variabel kraftleveringsavtaler var i gjennomsnitt 7 prosent billigere og spotprisavtaler var i gjennomsnitt 8 prosent billigere enn på samme tid i fjor.

I første kvartal 2016 var markedsandelen til den dominerende leverandøren til husholdningskunder 70 prosent. Dette er en nedgang på 2 prosentpoeng fra forrige kvartal. Antallet husholdninger som gjorde nytt av nettselskapenes leveringsplikt var 0,1 prosentpoeng lavere. Husholdninger på leveringsplikt utgjorde 2,1 prosent av strømkundene.

Les mer om disse og flere andre hovedtall i NVEs leverandørskifteundersøkelse for første kvartal 2016.

 

Kommentarer

kommentarer