Nyhetsartikkel

14 juni 2018

Tillatelse til nye kabler over Mjøsa og Furnesfjorden

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Eidsiva Nett AS tillatelse til å bygge og drive nye sjøkabler over Mjøsa og Furnesfjorden. Anleggene ligger i kommunene Gjøvik og Ringsaker i Oppland og Hedmark.

En fornyelse av strømkablene over Mjøsa og Furnesfjorden vil være viktig for å opprettholde god forsyningssikkerhet, og åpne for tilknytning av ny kraftproduksjon. NVE mener at tiltakene vil gi små endringer for allmennheten og naturmangfoldet i driftsfasen. Vi har satt vilkår knyttet til rasrisiko og gjennomføring av anleggsarbeidet for å sikre minst mulig virkninger i anleggsfasen.

NVE har tidligere gitt Eidsiva tillatelse til å bygge nye kabler over Mjøsa, men gir nå tillatelse til endret trasé fra Tangnesvika i Ringsaker kommune til Engelandsodden i Gjøvik kommune. På land vil jordkabelen følge tilnærmet lik trasé som har fått konsesjon tidligere, fram til Mjøsstranda transformatorstasjon. Total trasélengde vil være ca. 4 kilometer.

De nye kablene over Furnesfjorden vil gå i dagens trasé. Muffehuset på Jessnes vil bli fjernet, og kablene vil bli gravd ned fram til tilknytningspunkt på luftledning. Kablene vil ha samme lengde som dagens kabler på 2,4 kilometer. Anlegget ligger i Ringsaker kommune.

Les mer om:

Mjøskablene.

Furneskablene.

Kommentarer

kommentarer