Nyhetsartikkel

16 mars 2018

Ny frist for splitting av kundedatabaser er sendt på høring

NVE foreslår å utsette fristen for splitting av felles kunde- eller måleverdidatabaser til 1. juli 2020. Forslaget er sendt på høring, og fristen for å gi innspill er 3. mai 2018. NVE har også vedtatt at Elhub skal innføres 18. februar 2019.

NVE foreslår å utsette fristen for å splitte nettselskapenes felles kunde- eller målerverdidatabaser til 1. juli 2020. Dersom det kommer inn vesentlige innvendinger mot den foreslåtte datoen, åpner NVE for å utsette fristen til 1. januar 2021.

Kravet om å splitte felles kunde- eller målerverdidatabase ble vedtatt i 2015, og skal etter foreliggende frist tre i kraft 1. januar 2019.

Bakgrunnen for den foreslåtte utsettelsen, er at Statnett SF i desember 2017 offentliggjorde sin oppdaterte plan for innføring av Elhub etter konsultasjon med bransjen. Ifølge den nye planen er oppstartdatoen 18. februar 2019. NVE har nå forskriftsfestet denne datoen i avregningsforskriften.

NVE ber om innspill innen 3. mai 2018.

Les høringsdokumentet her: http://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2018/hoeringsdokument2018_02.pdf

Kommentarer

kommentarer