Nyhetsartikkel

24 oktober 2017

Byggingen av Danmarks største havmøllepark er i gang

425.000 danske hjem får grøn strøm i stikkontakten, når havmølleparken Horns Rev 3 er færdig.

Vattenfall har nå hamret de første av de op til 50 meter lange monopæle i havbunnen.

Det är första gången på fem år som det byggs en havsbaserad vindkraftpark i Danmark.

-Horns Rev 3 är det första av totalt tre havsbaserade vindkraftverk som Vattenfall bygger i Danmark under de närmaste åren. De här parkerna kommer i högsta grad att bidra till vår strategi och vår ambition att uppnå en fossilfri energiproduktion inom en generation, säger Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls vindkraftsverksamhet.

De första fyra pelarna lastades i slutet av september på specialfartyget ”Innovation” i Nederländerna och slogs sedan ner i havsbotten. I början av oktober lastas de nästa fyra pelarna ombord på fartyget i Esbjergs hamn.

Fundamenten består av en 40–50 meter stor så kallad monopiles (pelare) av stål med en diameter på 6,5 meter. Pelaren slås ner cirka 30 meter i havsbotten och ska hålla upp MHI Vestas 8,3 MW-vindkraftverk som idag är ett av de kraftigaste i världen. Byggarbetet sker på ett 88 kvadratkilometer stort havsområde som ligger minst 34 km från Jyllands västkust.

Innan bygget startar har havsbotten först förberetts genom en geologisk undersökning och efterföljande bortsprängning av gamla havsminor. På grund av buller lägger ett stödfartyg ut en ridå av luftbubblor på botten runt byggplatsen. Detta skapar en ljuddämpande dubbelgardin med luftbubblor som skyddar havslevande däggdjur i området.

Under de närmaste åren bygger Vattenfall utöver Horns Rev 3 också vindkraftparkerna Kriegers Flak och Vesterhav Syd och Nord.


Fakta Horns Rev 3:
-Parken kommer att bestå av 49 vindkraftverk, som kommer att täcka cirka 425 000 danska hushållsårliga elanvändning.
-Fundamentet består av en 40–50 meter lång pelareav stål med en diameter på 6,5 meter och en vikt på 610 ton.
-Vindkraftverken på 8,3 MW tillverkas av MHI Vestas och är bland världens för närvarande kraftigaste vindkraftverk.
-Vindkraftverken är 187 meter höga och har en rotordiameter på 164 meter.
-År 2015 vann Vattenfall upphandlingen gällande bygget av Horns Rev 3.
-Parken har en total effekt på 407 MW.
För ytterligare information kontakta:
Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post:press@vattenfall.com
Facebook:facebook.com/vattenfallpressrum

Kommentarer

kommentarer