Terje Skansen
Terje Skansen, administrerende direktør i Varanger Kraft.Foto: NRK

Ikke dimensjonert
Men Statnetts ledninger er ikke dimensjonert for å ta unna strømmen, så dermed må effekten i kraftverket skrus ned i perioder.

Og det er bare begynnelsen på elendigheten. Med et skikkelig nett på 420 kilovolt kunne de også bygd flere vindturbiner:

– Vi har bare bygd ut en fjerdedel av den kapasiteten vi har tilgjengelig. Vi har konsesjon for fire ganger større park. Hamnefjell ligger to mil fra og har tilsvarende forekomster, så Øst-Finnmark kan bli en av verdens mest effektive vindkraftområder hvis vi bare får bygd det ut.

Også trøbbel i Båtsfjord
På Hamnefjell i nabokommunen Båtsfjord kan selskapet Finnmark Kraft snart åpne sitt nye vindkraftanlegg.

Men også de møter veggen: De bygger ut godt under halvparten av det de har konsesjon for.

Det er Statnett som har ansvaret for å bygge ut strømnettet. Konserndirektør Håkon Borgen sier de følger alle føringer fra politikerne.

– Vi må sikre at det er samfunnsøkonomisk rasjonelt, det vi gjør. Det er et krav i konsesjonsprosessene, sier Borgen.

Mener Statnett bremser utviklingen
Sjefen i Varanger Kraft mener Statnett bremser utviklingen, ikke bare for hans egen vindkraft, men for all industri, når de gjør ting i gal rekkefølge.

Statnett krever sikre strømkunder – men de kommer ikke før det er strøm, mener Skansen.

– Statnett sier at det ikke er tilstrekkelig aktivitet, og dermed er det heller ikke grunnlag for å bygge ut linja. Men det er helt åpenbart at uten at linja blir bygget ut, vil vi heller ikke ha tilstrekkelig aktivitet. Det ene er umulig uten det andre.

– Da er det viktig at vi har en god dialog, blant annet med petroleumsindustrien, for å sikre at det ikke skal stå på oss dersom man ønsker å realisere for eksempel en petroleumsutbygging i nord, sier Borgen.