Nyhetsartikkel

03 februar 2017

Danske Kristian Ruby skal samle Europas 3500 energiselskaber

Som nyudnævnt generalsekretær for EURELECTRIC bliver den største opgave at samle Europas energiindustri om en fælles vision, fortæller Kristian Ruby til Dansk Energis netsider.

EURELECTRIC er organisation for omkring 3500 energiselskaber på tværs af hele Europa. Det daglige arbejde har base i Bruxelles, hvor sekretariatet på omkring 40 ansatte blandt andet følger lovgivningsprocessen i EU tæt, udarbejder tekniske rapporter og faciliterer vidensdeling på tværs af sektoren. Fra januar har danske Kristan Ruby været generalsekretær for organisationen.

Med så mange medlemmer er der store forskelle blandt de 3.500 energiselskaber, indrømmer Kristian Ruby. Men sektoren deler også et skæbnefællesskab, mener han:

– Vi har en stærk fællesnævner i, at vi alle skal levere CO2-neutral energi i Europa i 2050. Samtidig skal vi sikre en omkostningseffektiv og sikker forsyning gennem et integreret marked, og vi skal udvikle energieffektivitet og elektrificere energiforbruget.

Han fortæller, at hans fornemmeste mål som generalsekretær er formulere en vision for sektoren:
– Jeg vil gerne forene sektoren rundt om en fælles ny vision for fremtiden baseret på sektorsammenkobling og dekarbonisering.

Kristian Ruby demonstrerer dermed det karakteristiske EU-lingo, hvor ”grøn omstilling” behændigt oversættes til ”dekarbonisering” i erkendelse af, at atomkraftværker og måske endda kulkraftværker med CCS-anlæg til opsamling af CO2 stadig vil være en del af Europas energisystem mange år fremover.

– For mig er elektricitet fremtidens energibærer, og jeg tror på, at der er enorme muligheder for vores sektor i denne omstilling. Vinterpakken, som for nylig blev fremlagt af Kommissionen, indeholder nøglen til at sikre investeringer i energisystemets fremtid, ligesom det er nødvendigt at reformere kvotemarkedet. Og så er vi nødt til at komme videre i forhold til at elektrificere transportsektoren.

Med store omvæltninger og muligheder følger selvfølgelig også risici, minder Kristian Ruby om:

– Elsektoren undergår store forandringer. Kunder tager i højere grad kontrollen, vedvarende energi fylder stadig mere og dekarboniseringen skrider frem over hele Europa. Det betyder også lave engrospriser på strøm, og det hæmmer investeringsniveauet. Men for mig er den største trussel fragmentering – både politisk og i sektoren. Hvis vi mister det fælles mål og går hver vores vej, taber vi alle.

Som medlem af Dansk Energi er de danske netselskaber også repræsenteret igennem EURELCTRIC. Men hvorfor skal et lokalt forankret dansk netselskab egentlig kere sig om, hvad der foregår i EU?

– Jeg forstår godt følelsen af, at det kan være langt væk. Men faktisk er det nu vigtigere end nogensinde at følge med i, hvad der foregår i Bruxelles. Distributionsselskabernes rolle i energisystemet bliver hele tiden mere central. Og de vil hele tiden blive mødt af nye tværnationale spørgsmål.

Netop nu diskuteres indretningen af et nyt råd for netselskaber i EU, fortæller Kristian Ruby. Den kommer til at minde om den eksisterende Entso-e for transmissionsselskaber. Hvordan det kommende netværk af DSO’er skal indrettes og hvilke beslutninger det skal tage, er også et centralt spørgsmål, som EURELECTRIC arbejder med sine medlemmer om.

– Vi er de eneste, der taler på vegne af hele energisektorens værdikæde i Bruxelles. Det giver os en stærk og autoritativ stemme i Bruxelles, som giver indflydelse til vores medlemmer. Samtidig tilbyder vi vores medlemmer adgang til et netværk og mulighed for videndeling på tværs af branchen – vi deler statistik, ny viden og dybdegående rapporter. Men jeg ønsker samtidig, at vi skal blive endnu bedre til at servicere vores medlemmer, siger Kristian Ruby.

Kristian Ruby er generalsekretær de kommende tre år, hvorefter han kan genvælges af EURELECTRIC’s bestyrelse.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer