Nyhetsartikkel

25 januar 2017

Fare for skred og flom i Nord-Norge.

Situasjonsrapport fra NVE – uværet i Nord-Norge.

Prognose for nysnø, sludd og regn 26. januar 2017. Kilde: xGeo.no

Snøskred: Onsdag er det varslet faregrad 4-stor snøskredfare i Nordland, Troms og Vest-Finnmark på grunn av mildvær og mye nedbør. Torsdag ventes fortsatt faregrad 4-stor snøskredfare i Nordland og store deler av Troms, mens situasjonen ser ut til å bedres noe i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Tromsø.

Flom og jordskred: Onsdag er det varslet flom, jord-, sørpe- og flomskredfare på oransje nivå for store deler av Nordland og gult nivå for deler av Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.

– Det er en situasjon hvor vi forventer naturlig utløste snøskred i form av våte flakskred der nedbøren kommer som regn, og tørre flakskred høyt til fjells der nedbøren kommer som snø. Skred som løsner kan bli store, sier vaktleder ved Snøskredvarslingen Tommy Skårholen.

Årsaken er været som er i ferd med å ta knekken på vinterstemningen og snøen i landsdelen, som også gjør seg gjeldende torsdag.

– Varmegrader og regn er en uheldig kombinasjon som svekker stabiliteten og øker belastningen på snødekket. Så lenge mildværet holder seg vil regn- og smeltevann fortsette å trenge ned i snødekket, og påvirke lag som ligger dypere i snøen. Det ser nok ut til å fortsette utover torsdag, sier Skårholen.

Det forventes at situasjonen bedrer seg litt torsdag i noen regioner lengst i nord.

– I Vest-Finnmark synker snøskredfaren til 2-moderat, mens det i Nord-Troms og Tromsø blir 3-betydelig torsdag. Det er verdt å merke seg at det ved faregrad 3- betydelig fortsatt er krevende forhold til fjells, og vi oppfordrer alle til å unngå skredterreng og utløpsområder for skred til situasjonen har roet seg.

Det er også fare for flom, jordskred, flomskred og sørpeskred.

– Faren for flom og jordskred skyldes også mye nedbør, i form av regn opp til 600-900 m oh onsdag og 1500-1700 m oh torsdag, kombinert med sterk snøsmelting (mildvær og mye vind), sier vakthavende flomvarsler Elin Langsholt.

Vannveier og terrengformasjoner som samler vann i ytre og midtre strøk er mest utsatt. Økt vannføring kan også føre til isgang i enkelte vassdrag.

Oransje nivå for flom og jordskred er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan medføre alvorlige skader (flere skredhendelser, omfattende oversvømmelser, erosjon- og flomskader på utsatte steder, stengte veier). Lokale beredskapsmyndigheter som kommuner bør være forberedt.

Oppdaterte varsler og informasjonen om skred og flom kan du finne på www.varsom.no.

KIlde:NVE

Kommentarer

kommentarer