Nyhetsartikkel

23 januar 2017

Seks elbusser på Oslo-veiene i 2017

Seks batterielektriske busser vil starte testkjøring i Oslo i løpet av 2017. Energi Norge er glade for å se at ord blir til handling når det gjelder å kutte klimagassutslipp i transportsektoren.

Seks elbusser på Oslo-veiene i 2017 Seks elbusser på Oslo-veiene i 2017

De tre operatørene Nobina, Norgesbuss og Unibuss skal i to år teste to stillegående og utslippsfrie elbusser hver på etablerte linjer i Oslo. Dette skal bidra til å bygge kompetanse og driftserfaring før den store utrullingen av elbusser i Oslo sentrum starter i 2020.

– Norge er forpliktet til betydelige kutt i transportsektoren innen 2030 og elektrifisering av bybusser er et ypperlig sted å iverksette tiltak. Her i Norge har vi et ekstra godt utgangspunkt for å tilrettelegge for en fossilfri transportsektor fordi vi har mer enn nok energi fra fornybare kilder og vi har et godt utbygd strømnett, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fonybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Seks av ti busser på strøm
Ruter – som administrerer all kollektivtrafikk i Oslo og Akershus – forventer at minst 60 prosent av bussene i Oslo by skal være elektriske i 2025. Byrådet i Oslo har satt seg et hårete mål om at hele kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skal være fornybar i 2020.

Kostnadsrammen for den toårige testen i Oslo er 43 millioner kroner totalt. Dette finansieres primært gjennom budsjettmidler fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, samt med belønningsmidler og støtte fra Enova.

Også andre steder i landet er det prosjekter på gang for å elektrifisere kollektivtransporten.

Det har vært flere batteribusser i drift i Stavanger-området i et par år og nå er det planlagt tre til. I Trondheim planlegges fire helelektriske linjer som skal betjenes av 38 elbusser, hvorav 10 er leddbusser. I Drammen er Brakar tildelt kontrakt for seks elbusser fra høsten 2017, og også på Romerike satses det stort på fornybar spesialtransport, med blant annet 10 elektriske minibusser.

Videre har Tromsø og Oppland fått støtte til to pilotprosjekter for elbusser, der Lillehammer er i gang med et testprosjekt. I tillegg har de fleste større og mellomstore byer begynt å se nærmere på ulike fossilfrie løsninger hvor også biogass og biodiesel er med i prosjektene.

Les pressemelding fra Ruter

 

Kommentarer

kommentarer