Nyhetsartikkel

23 november 2016

NIB og SG Finans lanserer nytt SMB låneprogram i Norge, delvis arktisk

Den nordiske investeringsbank (NIB) og SG Finans har lansert en lånefasilitet på 150 millioner euro for finansiering av utstyrsleasing til små og mellomstore bedrifter i Norge. Opptil 20 millioner euro av prosjektet er øremerket prosjekter som ligger i landets arktiske områder.

Kvalifiserte prosjekter som skal finansieres fra lånefasiliteten må samsvare med NIBs kriterier for små og mellomstore bedrifter.

Det nye prosjektet er en videreføring av samarbeidet mellom NIB og SG Finans som startet i 2013, da NIB sørget for et låneprogram på 80 millioner euro for finansiering av kontrakter for utstyrsleasing med norske små og mellomstore bedrifter. Midlene ble fordelt på 1500 prosjekter innen anleggsvirksomhet, høyteknologi, produksjon og enkelte andre næringer, hvor de samlede prosjektkostnadene kom på 160 millioner euro.

«SMB-investeringer i det arktiske området er én av drivkreftene for å øke konkurranseevnen til de nordiske økonomiene. NIB lanserer det nye prosjektet i samarbeid med SG Finans for å hjelpe til å materialisere denne utviklingen», sier Henrik Normann, administrerende direktør i NIB.

«SG Finans er svært glade for å kunne samarbeide med Den nordiske investeringsbank, og denne transaksjonen fortsetter det gode forholdet mellom våre respektive organisasjoner. Finansiering av utstyr til små og mellomstore bedrifter er kjernen i SG Finans’ aktiviteter, og vårt samarbeid med NIB skal gi et godt grunnlag for å skape sysselsetting og utvikling av små og mellomstore bedrifter i Norge, og nå spesielt i nordområdene «, sier Hans Einar Herzog, viseadministrerende direktør i SG Finans.

Det nye prosjektet vil være garantert av morbanken, Société Générale. SG Finans er en stor leverandør av utstyrsleasing og faktoring i Skandinavia.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

Kommentarer

kommentarer