Nyhetsartikkel

02 oktober 2016

LOS lanserer sol i samarbeid med Otovo

Strømleverandøren LOS og Norges største operatør av solpanelanlegg for privatboliger, Otovo, har inngått et strategisk og eksklusivt samarbeid på privatkundemarkedet.

Alle privatkunder til LOS som ønsker å produsere strøm fra sitt eget solcelleanlegg kan nå få dette gjennom samarbeidet med Otovo. Fra nyttår kan også kunder av LOS som produserer egen strøm få betalt for det de ikke selv forbruker. LOS vil fungere som en energipartner og selge overskuddsstrøm tilbake til markedet.

– LOS ønsker være innovative og følge med i et marked og en bransje som er i endring. I dag utgjør mengden solenergi produsert av privathusholdninger svært lite, men i fremtiden vil solenergi være en av flere kilder til strømproduksjon. Det markedet ønsker vi være en del av, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS AS.

Landets beste solforhold
– Vi ser i markedet generelt, og blant Sørlendinger spesielt, at ønsket om å produsere sin egen klimavennlige energi vokser. I tillegg til etterspørsel er også prisene på solceller på vei ned. Disse to faktorene i kombinasjon med at Sørlandet har Norges beste solforholdene er bakgrunnen for at vi nå tilbyr kundene dette, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS AS.

– Vi er stolte av å bli valgt som samarbeidspartner til LOS, som er den absolutt største aktøren i en landsdel som er som skapt for solceller. På Sørlandet kan mange husholdninger få dekket deler av sitt eget forbruk ved hjelp av paneler, sier Andreas Thorsheim, administrerende direktør i Otovo. – Teknologien er enkel. Solcellene lager strøm av sollyset som igjen går rett inn i boligens sikringsskap og erstatter strøm man ellers ville kjøpt fra nettet, forklarer gründeren.

Åpent for registrering
Otovos rolle i samarbeidet er å planlegge, installere og drifte anleggene som kundene til LOS kjøper. Installasjon av anlegg skjer fra våren 2017, men allerede nå kan interesserte gå inn på los.no/sol. Her kan de taste inn sin egen adresse og få regnet ut hvor mye av taket som kan dekkes av solceller, hva det vil koste og forventet års-produksjon. Interesserte kan også registrere seg for å få reservert plass for å få solceller installert til våren.

– Sammen med Otovo ønsker vi å ta en tydelig posisjon og utvikle oss i et marked vi har tro på, sier Gaudestad.
Fakta Otovo
Otovo planlegger, installerer og drifter solceller på privathus og næringsbygg.Selskapet har en egenutviklet software som fjerner behovet for befaring og kjøper inn komponenter i store kvanta, noe som reduserer kostnadene med å få solceller på taket.Otovo ble startet av Andreas Thorsheim, Simen Jørgensen og Andreas Bentzen, som har mange års erfaring fra software-utvikling og solenergi.

Fakta LOS AS
LOS er Norges største strømleverandør i bedriftsmarkedet, og landets tredje størst strømleverandør totalt. Kjerne-virksomheten er strømprodukter tilpasset kundenes behov. Hovedkontoret ligger i Kristiansand med kontorer i Arendal, Lysaker og i Sverige. Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, og omsatte for 2,3 milliarder kroner i 2015.
Om LOS

LOS er Norges største strømleverandør i bedriftsmarkedet, og landets tredje størst strømleverandør totalt.

Kommentarer

kommentarer