Nyhetsartikkel

29 september 2016

Varsler opptrapping av streiken mot KS Bedrift

EL og IT Forbundet varsler opptrapping av streiken ved 14 nye kraftselskaper og ytterligere 286 ansatte fra fredag morgen av.

Dermed vil EL og IT Forbundet til sammen ha 502 medlemmer i 30 ulike selskaper ute i streik, med mindre det kommer på plass en løsning i mellomtiden. Konflikten dreier seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene i kraftsektoren.

– Våre medlemmer ønsker å beholde den hviletiden de har i dag, og som våre kolleger energiselskaper som er NHO-medlemmer for lengst har fått tariffestet. Vi håper fortsatt på en løsning, men må trappe opp for signalisere hvor viktig dette er for beredskapsvaktene, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

Beredskapsvakten i energisektoren er en av samfunnets skarpeste og mest kritiske, og streiken påvirker strømberedskapen.

– Ved strømbrudd, for eksempel ved storm eller lynnedslag, så vil det ta lengre tid før opprettelse. Men vi tar alltid hensyn til liv og helse, inkludert dyrevelferden både i uttakene og i behandlinger av dispensasjoner, sier Fornes.

Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, hvor den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe syv timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år. Det utgjør omtrent 10 hviledager i året for en beredskapsvakt med ti vaktuker i året, noe som er vanlig.

– Vaktene er på syv døgn i strekk. De blir tøffere og tøffere med mer ekstrem vær, større vaktområder, mindre bemanning og null i responstid. Dette er virkeligheten, uansett om de i regjeringskontorene har senket minstestandarden i loven. Vi mener at tariffesting av den hviletiden vi har hatt fram til i dag er rimelig, sier Fornes.

Arbeidsmiljøloven er en minimumslov som setter nedre grenser for arbeidsmiljøstandarden. Det er vanlig at yrkesgrupper har tariffavtaler som sikrer vilkår utover lovens minstekrav.

Disse selskapene kan bli tatt ut i streik på fredag:

EL og IT Forbundets opptrappingen av streiken omfatter 14 virksomhet og 286 ansatte fra fredag morgen. Ansatte per selskap står i parentes.

 • Alta kraftlag SA i Finnmark (39)
 • Midt Nett Buskerud AS (26)
 • AS Eidefoss i Oppland (45)
 • Aurland Energiverk AS i Sogn og Fjordane (8)
 • Meløy Energi AS i Nordland (17)
 • Ballangen Energi AS i Nordland (18)
 • Skånevik Ølen Kraftlag i Rogaland (17)
 • Røros Elektrisitetsverk i Sør-Trøndelag (27)
 • Repvåg Kraftlag SA i Finnmark (19)
 • Svorka Energi AS i  Møre og Romsdal (14)
 • Finnås Kraftlag i Rogaland (18)
 • Luster Energiverk AS i Sogn og Fjordane (12)
 • Lærdal Energi AS i Sogn og Fjordane (8)
 • Suldal Elverk KF i Rogaland (18)

Her kan du se listen over virksomhetene som ble tatt ut i førsteuttaket.

 

Kommentarer

kommentarer